Thứ tư 19/09/2018 06:47 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2017 - 2018

Thứ sáu 08/09/2017 08:38

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2017 - 2018 cụ thể như sau:


Học viện Báo chí & Tuyên truyền