Thứ năm 19/01/2017 23:59 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thành tựu và định hướng

Thứ ba 11/09/2012 14:21

Thành tựu và định hướng

I - Thành tựu:

Trong 42 năm qua, Nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng được 36.568 cán bộ, trong đó:       -Hệ bồi dưỡng : 18.750 học viên là cán bộ Tuyên huấn Báo chí, Quản lý báo chí, Xuất bản,400 học viên Lào, Campuchia và 200 học viên cho Miền Nam trong thời kỳ kháng chiến.

       -Hệ đào tạo tập trung: 13.934 sinh viên bậc đại học, 146 học viên cao học và nghiên cứu sinh, 65 cán bộ Lào

        -Hệ tại chức cho các nghành và địa phương: 3.738 người

      Đội ngũ học viên, sinh viên Nhà trường đào tạo ra đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác mà các ngành, địa phương giao cho. Nhiều học viên đã trưởng thành, đang nắm giữ những vị trí quan trọng trong bộ máy của Đảng và Nhà nước, trong các cơ quan Tư tưởng Văn hoá, cơ quan Báo chí, Xuất bản…Hiện có 6 đồng chí đương nhiệm là Uỷ viên Trung ương Đảng, 1 đồng chí Uỷ viên Ban bí thư Trung ương.

  II. Khen thưởng:

  1. Tập thể:

         -1 Huân chương Độc lập hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng Nhà trường nhân kỷ niệm 30 năm thành lập(1992)

         -1 Huân chương Độc lập hạng Nhất doChur tịch nước trao tặng Nhà trường nhân kỷ niệm 40 năm thành lập trường(năm 2002)

         -1 Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịc nước trao tặng cho Công đoàn trường năm 2000

         -28 Bằng khen của Chính phủ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, UBND Thành phố Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động Hà Nội, Trung ương Thành đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quận(huyện) tặng cho các tập thể, đoàn thể, đoàn thể chính trị xã hôi trong nhà trường

        -Huân chương Hồ Chí Minh


   2. Cá nhân:

          -3 cán bộ được tặn Huân chương Độc lập hạng III

         -219 cán bộ được tặng Huân chương Kháng chiến chống Mĩ cứu nước hạng I, II, III

         -168 cán bộ được tặng Huân chương Kháng chiến chống Mĩ cứu nước hạng Nhất, Nhì

         -3 cán bộ được công nhận danh hiệu"Nhà giáo ưu tú"

         -184 cán bộ được tặng Huy chương "Vì sự nghiệp Giáo duc"

         -38 cán bộ được tặng Huy chương "Vì sự nghiệp công đoàn"

         -10 cán bộ được tặng huy chương "Vì sự nghiệp Báo chí"

         -3 cán bộ được tặng Huy chương "Vì sự nghiệp Bảo vệ Thủ đô"

         -2 cán bộ được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

         -362 cán bộ được tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư tưởng văn hóa". Ngoài ra còn có hàng trăm lượt người được tặng các loại Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Bảo vệ Đảng", "Vì sự nghiệp Lịch sử Đảng", "Vì sự nghiệp Tổ chức xây dựng Đảng", "Vì sự nghiệp Truyền hình", "Vì sự nghiệp Phát thanh", "Vì sự nghiệp Thế hệ trẻ"...

    Học viện Báo chí & Tuyên truyền