Thứ ba 23/01/2018 10:47 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 7/2016

Thứ năm 18/08/2016 15:03

Ban biên tập TCLLCT&TT trân trọng giới thiệu Mục lục Tạp chí LLCT&TT số tháng 7/2016

TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ TRUYỀN THÔNG

SỐ THÁNG 7 NĂM 2016

 

LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ TRUYỀN THÔNG TẠP CHÍ XUẤT BẢN HẰNG THÁNG SỐ THÁNG 7 – 2016

ISSN: 1859 – 1485

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

 

 

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

 

Chủ tịch

PGS,TS. TRƯƠNG NGỌC NAM

Phó Chủ tịch

PGS,TS. PHẠM HUY KỲ

Ủy viên

PGS,TS. TÔ HUY RỨA

TS. ĐINH THẾ HUYNH

GS,TS. TẠ NGỌC TẤN

GS,TS. LÊ HỮU NGHĨA

GS,TS. PHẠM VĂN ĐỨC

PGS,TS. LƯU VĂN AN

PGS,TS. NGUYỄN VŨ TIẾN

PGS,TS. HOÀNG ANH

PGS,TS. HOÀNG ĐÌNH CÚC

PGS,TS. LƯƠNG KHẮC HIẾU

GS,TS. DƯƠNG XUÂN NGỌC

PGS,TS. TRẦN VĂN HẢI

PGS,TS. NGUYỄN VĂN DỮNG

TS. TRẦN XUÂN HỌC

 

Tổng biên tập:

PGS,TS. PHẠM HUY KỲ

 

Phó Tổng biên tập:

TS. TRƯƠNG THỊ KIÊN

PGS,TS. PHẠM MINH SƠN

 

Tòa soạn:

36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.37.546.936 máy lẻ 414

Fax: 04.37548.949

Giấy phép xuất bản:

Số 244/GP-BVHTT cấp ngày 8.5.2001

Email: llcttt1994@yahoo.com.vn

 

MỤC LỤC

Giới thiệu

VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG

VÀO GIẢNG DẠY LLCT VÀ BÁO CHÍ - TRUYỀN THÔNG

LÊ HỮU NGHĨA

Một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua Văn kiện Đại hội XII của Đảng

Tại đây

LƯU VĂN AN    

                  

Quan điểm của Đảng ta về quản lý phát triển xã hội và sự vận dụng vào nghiên cứu,giảng dạy chính trị học

Tại đây

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

MẠCH QUANG THẮNG     

                             

                  

Đặc điểm học thuyết Các Mác

 

Tại đây

NGUYỄN HỮU ĐỔNG

                  

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 

Tại đây

 

LÊ THỊ THỦY                    

         

Vấn đề xây dựng, phát triển con người Việt Nam trong Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam

                            

Tại đây

NGUYỄN THỊ NGỌC HOA - HOÀNG VĂN THÁI

                  

                  

Hoàn thiện thể chế đánh giá công chức ở Việt Nam hiện nay

Tại đây

 

TRẦN VĂN HẢI

                  

                  

                  

Vấn đề bồi dưỡng cán bộ biên tập xuất bản ở nước ta hiện nay

Tại đây

VŨ DUY THÔNG

                                             

Quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp ngày càng chặt chẽ, bình đẳng                 

Tại đây

 

 

ĐỖ VĂN DƯƠNG

                  

                  

Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện dân chủ cơ sở cấp xã ở các tỉnh vùng Tây Nguyên hiện nay

Tại đây

THỰC TIỄN – KINH NGHIỆM

Nguyễn Duy Quỳnh

                  

 Mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa

Tại đây

VŨ TUẤN HÀ

                  

Quốc hội Việt Nam: Do nhân dân mà có, vì nhân dân mà làm

Tại đây

NGUYỄN VĂN TUẤN

                            

 

Quản lý tài sản công ở nước ta hiện nay: thực trạng và giải pháp

Tại đây

NGUYỄN THỊ NHƯ HUẾ

                                                         

                            

Về giảng dạy triết học theo học chế tín chỉ cho sinh viên không chuyên ngành triết học   

Tại đây

EUNJI LEE, JUNG-AH LEE, JANG HO MOON, YONGJUN SUNG

                  

 Hình ảnh có sức mạnh hơn chữ viết: những lý do thúc đẩy sử dụng mạng xã hội Instragram

Tại đây

NGUYỄN THỊ VIỆT NGA           

                       

Đằng sau cái gọi là: “Một vành đai, một con đường”                              

Tại đây

NGUYỄN NGA HUYỀN

                       

Vì sao truyền hình chính luận hấp dẫn công chúng?

 Tại đây

NGUYỄN THỊ THÚY HUỆ

                       

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền - những ghi nhận sau 1 năm thực hiện

 Tại đây

LÊ THÙY LINH

                       

Khóa học trực tuyến và những cơ hội cho sinh viên ngành truyền thông trong kỷ nguyên số       

 Tại đây

NGUYỄN THÀNH TRUNG

                       

Xây dựng, phát triển đội ngũ cộng tác viên trên báo Phòng không - Không quân

 Tại đây

THÔNG TIN – TƯ LIỆU

NGUYỄN THỊ THÚY HƯƠNG

                       

                  

Uống nước nhớ nguồn - nét văn hóa hiện tồn trong hoành phi, câu đối của người Việt   

Tại đây

KAJA  TAMPERA

                       

Từ đời thực đến trực tuyến: Internet thực hiện hay bổ sung các hoạt động truyền thông của chúng ta (phần 2)

 Tại đây

CHUÔNG LÀNG BÁO

 

SỰ KIỆN – BÌNH LUẬN

 

NHÂN VẬT – DI SẢN

 

ẢNH CỦA BẠN

 

GIỚI THIỆU SÁCH

 

THẾ GIỚI TRONG LÒNG BÀN TAY

 

THÔNG TIN KHOA HỌC

 

 

Học viện Báo chí & Tuyên truyền