Thứ ba 23/01/2018 10:47 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Muc lục Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 6/2016

Thứ năm 04/08/2016 14:15

Ban biên tập TCLLCT&TT trân trọng giới thiệu Mục lục Tạp chí LLCT&TT số tháng 6/2016

TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ TRUYỀN THÔNG

SỐ THÁNG 6 NĂM 2016

 

LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ TRUYỀN THÔNG TẠP CHÍ XUẤT BẢN HẰNG THÁNG SỐ THÁNG 6 – 2016

ISSN: 1859 – 1485

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

 

 

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

 

Chủ tịch

PGS,TS. TRƯƠNG NGỌC NAM

Phó Chủ tịch

PGS,TS. PHẠM HUY KỲ

Ủy viên

PGS,TS. TÔ HUY RỨA

TS. ĐINH THẾ HUYNH

GS,TS. TẠ NGỌC TẤN

GS,TS. LÊ HỮU NGHĨA

PGS,TS. PHẠM VĂN ĐỨC

PGS,TS. LƯU VĂN AN

PGS,TS. NGUYỄN VŨ TIẾN

PGS,TS. HOÀNG ANH

PGS,TS. HOÀNG ĐÌNH CÚC

PGS,TS. LƯƠNG KHẮC HIẾU

GS,TS. DƯƠNG XUÂN NGỌC

PGS,TS. TRẦN VĂN HẢI

PGS,TS. NGUYỄN VĂN DỮNG

TS. TRẦN XUÂN HỌC

 

Tổng biên tập:

PGS,TS. PHẠM HUY KỲ

 

Phó Tổng biên tập:

TS. TRƯƠNG THỊ KIÊN

PGS,TS. PHẠM MINH SƠN

 

Tòa soạn:

36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.37.546.936 máy lẻ 414

Fax: 04.37548.949

Giấy phép xuất bản:

Số 244/GP-BVHTT cấp ngày 8.5.2001

Email: llcttt1994@yahoo.com.vn

 

MỤC LỤC

Giới thiệu

KỶ NIỆM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 21.6

TRƯƠNG NGỌC NAM

Đề dẫn Hội thảo khoa học Quốc gia: Đào tạo bồi dưỡng báo chí – truyền thông ở Việt Nam hiện nay

LLCT&TT

Góp phần định hình mô hình mới trong đào tạo, bồi dưỡng báo chí – truyền thông ở Việt Nam hiện nay

Tại đây

TẠ NGỌC TẤN

Hoạt động truyền thông chính trị của báo chí Việt Nam: Kinh nghiệm và gợi mở cho tương lai

Tại đây

NGUYỄN THẾ KỶ

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí

Tại đây

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

 

LƯƠNG KHẮC HIẾU          

                  

Tiêu chí đánh giá hiệu quả của việc phê phán, phản bác các quan điểm sai trái

 

 

Tại đây

NGUYỄN ĐÌNH HÒA - PHƯƠNG THANH THÚY

Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện lịch sử cụ thể của đất nước

 

Tại đây

 

BÙI KIM HẬU

                                      

         

Một số nhiệm vụ cấp bách về “tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” ở Việt Nam hiện nay        

Tại đây

HOÀNG ANH

                  

Lý luận nhân cách trong triết học Mác

Tại đây

 

VŨ THỊ THU QUYÊN

                  

                  

An ninh Biển Đông và những vấn đề đặt ra trong quản lý an ninh quốc gia ở nước ta hiện nay

Tại đây

NGUYỄN ĐỨC HẠNH                       

Nâng cao hiệu quả thông tin báo chí phục vụ công tac lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay               

Tại đây

 

 

ĐINH THỊ THÚY HẰNG

                  

Từ thế giới vào Việt Nam, từ Việt Nam ra thế giới: những nhu cầu đặt ra đối với công tác đào tạo và bồi dưỡng nhà báo

 

Tại đây

THỰC TIỄN – KINH NGHIỆM

BÙI THỊ VÂN

 

 Một số vấn đề trong công tác quản lý hoạt động thông tin đối ngoại ở Việt Nam hiện nay

Tại đây

BÙI CHÍ TRUNG

Chiến lược phát triển của TASS và những bài học cho Thông tấn xã Việt Nam

Tại đây

NGUYỄN THỊ HẰNG THU 

 

Giá trị sử dụng của tác phẩm báo chí

Tại đây

NGUYỄN TRUNG THÀNH

                            

                            

Những cách định nghĩa đa chiều cho khái niệm “Media”

Tại đây

PHẠM VĂN HÙNG                            

 Xây dựng động cơ vào Đảng

cho sinh viên hiện nay

Tại đây

TÀO HOÀNG YẾN                            

Xây dựng văn hóa chất lượng các môn Quản lý xã hội trong trường đại học tạo nội lực cho cơ sở đào tạo

Tại đây

ĐỖ THỊ THANH NGA

Vai trò và cách trình bày luận cứ và lập luận trong văn bản quản lý nhà nước

 Tại đây

LÊ KHÁNH LỘC

Một vài kinh nghiệm quản lý sinh viên quốc tế tại Ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 Tại đây

NGUYỄN THỊ THÚY CƯỜNG

Xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Nghệ An - một số kinh nghiệm và giải pháp  

 Tại đây

THÔNG TIN – TƯ LIỆU

 

NGÔ ĐÌNH XÂY         

                  

Một số điểm cần quan tâm trong liên kết đào tạo giữa Việt Nam và Ấn Độ

Tại đây

CHUÔNG LÀNG BÁO

 

SỰ KIỆN – BÌNH LUẬN

 

NHÂN VẬT – DI SẢN

 

ẢNH CỦA BẠN

 

GIỚI THIỆU SÁCH

 

THẾ GIỚI TRONG LÒNG BÀN TAY

 

Học viện Báo chí & Tuyên truyền