Thứ tư 19/09/2018 06:33 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Dược phẩm Tâm Bình tuyển dụng

Thứ tư 15/08/2018 16:11

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Dược phẩm Tâm Bình tuyển dụng các vị trí cho Phòng Truyền thông - Marketing cụ thể như sau:

Thông tin chi tiết:

- Tiêu chí tuyển dụng 

- Thông tin ứng viên

Học viện Báo chí & Tuyên truyền