Thứ bảy 22/09/2018 16:22 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

KHOA PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH

Thứ ba 11/04/2017 14:50

Số điện thoại: 024.3754.6963 (máy lẻ 606) | Website: www.songtre.tv hoặc www.songtre.com.vn

Tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Phát thanh – Truyền hình


THÔNG TIN VỀ KHOA PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH 

1. Lịch sử hình thành và phát triển

Khoa Phát thanh - Truyền hình được thành lập ngày 28/3/1979, đến năm 1983, Khoa sáp nhập với Khoa Báo chí. Ngày 01/10/2003, Khoa được tái thành lập.


2. Cơ cấu tổ chức

Khoa hiện có  24 cán bộ cơ hữu, trong đó có: 3 PGS- TS; 4 tiến sĩ; 5 nghiên cứu sinh; 9 thạc sỹ, 1 cử nhân.  

Khoa còn có đông đảo đội ngũ cộng tác viên là nhà báo, đạo diễn, quay phim, dẫn chương trình… có nhiều kinh nghiệm đang làm việc tại các cơ quan báo chí: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân Dân, Lao Động, Tiền Phong, Vietnamnet, VNexpress, Dân Trí, Thông Tấn xã Việt Nam….

3. Nghiên cứu khoa học

Khoa luôn xác định nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ trọng tâm, không tách rời với hoạt động đào tạo. Từ năm 2003, Khoa đã tổ chức hơn 12 hội thảo khoa học và 25 buổi thông tin khoa học; thực hiện hơn 70 đề tài khoa học cấp cơ sở và cơ sở trọng điểm; 40 đề tài khoa học của sinh viên; xuất bản hơn 50 giáo trình, sách chuyên khảo; công bố gần 300 bài báo nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên của Khoa còn là lực lượng nòng cốt tham gia nghiên cứu nhiều đề tài cấp Nhà nước, đề tài cấp Bộ…

       Một số sách chuyên khảo, giáo trình tiêu biểu của Khoa:

1. Sáng tạo tác phẩm báo chí (2002), Nguyễn Đức Dũng, Nxb. Văn hóa – Thông tin, Hà Nội.

2. Phóng sự báo chí hiện đại (2004), Nguyễn Đức Dũng (đồng chủ biên), Nxb. Thông tấn, Hà Nội.

3. Phát thanh trực tiếp (2007), Nguyễn Đức Dũng, Nxb. Lý luận Chính trị, Hà Nội.

4. Báo mạng điện tử - Những vấn đề cơ bản (2011), Nguyễn Thị Trường Giang, Nxb. Chính trị - Hành chính, Hà Nội.

5. Đạo đức nghề nghiệp của nhà báo (2011), Nguyễn Thị Trường Giang, Nxb. Chính trị - Hành chính, Hà Nội.

6. Lịch sử báo chí thế giới (2011), Phạm Thị Thanh Tịnh, Nxb. Chính trị - Hành chính, Hà Nội.

7. Vai trò của báo chí trong định hướng dư luận xã hội (2012), Đỗ Chí Nghĩa, Nxb. Chính trị Quốc Gia – Sự thật, Hà Nội.

8. Công chúng báo chí (2013), Phạm Thị Thanh Tịnh, Nxb. Chính trị - Hành chính, Hà Nội.

9. Báo phát thanh – Lý thuyết và kỹ năng cơ bản (2013), Đinh Thị Thu Hằng, Nxb. Chính trị - Hành chính, Hà Nội.

10. Thể loại báo chí: Tin, tường thuật, ghi nhanh (2013), Phạm Thị Thanh Tịnh, Nxb. Chính trị - Hành chính, Hà Nội.

11. 100 bản quy tắc đạo đức nghề báo trên thế giới (2014), Nguyễn Thị Trường Giang, Nxb. Chính trị Quốc Gia – Sự thật, Hà Nội.

12. Xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình ở Việt Nam hiện nay (2014), Đinh Thị Xuân Hòa, Nxb. Thông tin và Truyền thông, Hà Nội.

13. Tổ chức diễn đàn trên báo mạng điện tử (2014), Nguyễn Thị Trường Giang, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

14. Sáng tạo tác phẩm báo mạng điện tử (2014), Nguyễn Thị Trường Giang (Chủ biên) Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

15. Báo mạng điện tử - Đặc trưng và phương pháp sáng tạo (2014), Nguyễn Trí Nhiệm, Nguyễn Thị Trường Giang (Đồng chủ biên), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

16. Báo chí và mạng xã hội (2014), Đỗ Chí Nghĩa, Đinh Thị Thu Hằng, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

17. Thể loại tin báo chí (2014), Đinh Thị Thu Hằng, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

18. Dẫn chương trình phát thanh, truyền hình (2015), Đinh Thị Thu Hằng, Nxb. Lý luận Chính trị, Hà Nội.

19. Truyền hình hiện đại – Những lát cắt 2015-2016 (2015), Bùi Chí Trung, Đinh Thị Xuân Hoà (chủ biên), Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

20. Phỏng vấn phát thanh và toạ đàm phát thanh (2015), Phạm Thị Thanh Tịnh, Nxb. Lý luận Chính trị, Hà Nội.

21. Báo chí Truyền thông – Những vấn đề đương đại (2015), Nguyễn Trí Nhiệm (chủ biên), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

22. Giáo trình: Lý thuyết và Kỹ năng Báo mạng điện tử (2016), Nguyễn Thị Trường Giang, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

23. Giáo trình: Tổ chức diễn đàn trên Báo mạng điện tử (2016), Nguyễn Thị Trường Giang, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

24. Giáo trình: Dẫn chương trình phát thanh (2016), Đinh Thị Thu Hằng, Nxb. Lý luận Chính trị, Hà Nội.

25. Sách chuyên khảo: Các thể loại báo phát thanh (2016), Đinh Thị Thu Hằng, Nxb. Văn hoá Thông tin, Hà Nội.

26. Diện mạo báo chí khu vực Đông Nam Á (2017), Phạm Thị Thanh Tịnh, Nxb. Lao động – Xã hội, Hà Nội.

27. Thể loại tường thuật và tường thuật phát thanh (2017), Phạm Thị Thanh Tịnh, Nxb. Lao động – Xã hội, Hà Nội.

28. Báo chí thế giới và Việt Nam – Lịch sử và đương đại (2017), Phạm Thị Thanh Tịnh, Nxb. Lý luận Chính trị, Hà Nội.

29. Báo chí và truyền thông đa phương tiện (2017), Nguyễn Thị Trường Giang, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

4.Hợp tác Quốc tế

Khoa tham gia tích cực vào các hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện với Đại học Middlesex (Vương quốc Anh); Đại học Tổng hợp Viên (Áo); KOICA, (Hàn Quốc); Cộng hoà DCND Lào, Cộng hoà Liên bang Đức, Thuỵ Điển…

Khoa là đối tác uy tín, quan trọng của nhiều tổ chức quốc tế như: Tổ chức Lao động Việc làm thế giới (ILO); Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã (WCS); Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) Mạng lưới Người tự kỷ Việt Nam...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Hiện nay, Khoa Phát thanh - Truyền hình có qui mô đào tạo lớn nhất Học viện Báo chí và Tuyên truyền cả về chuyên ngành đào tạo, cấp đào tạo và số lượng lớp, số lượng sinh viên, học viên. Chương trình đào tạo các chuyên ngành được thiết kế dựa trên mô hình đào tạo chuyên sâu. Chương trình đào tạo của khoa luôn nhận được sự tư vấn quý báu của các chuyên gia đang hoạt động trong lĩnh vực báo chí truyền thông ở Việt Nam và nước ngoài để thường xuyên cải tiến cho phù hợp với yêu cầu phát triển của xã hội.

1.     HỆ ĐẠI HỌC

Gồm 5 chuyên ngành là: Phát thanh, Truyền hình, Báo mạng điện tử, Quay phim truyền hình và Báo chí đa phương tiện với chương trình đào tạo hiện đại, phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Ví dụ một số môn học trong các chuyên ngành:

- Chuyên ngành Phát thanh: Tổ chức sản xuất chương trình phát thanh, Phát thanh trực tiếp, Dẫn chương trình phát thanh, Tác phẩm phát thanh, Âm nhạc - tiếng động phát thanh

- Chuyên ngành Truyền hình: Tác phẩm truyền hình, Tổ chức sản xuất chương trình truyền hình, Các chương trình văn hoá giải trí truyền hình, Dẫn chương trình truyền hình, Dựng phim truyền hình

- Chuyên ngành Quay phim truyền hình: Nghệ thuật nhiếp ảnh, Kỹ thuật quay phim, Dựng phim truyền hình, Nghệ thuật quay phim

- Chuyên ngành Báo mạng điện tử: Tác phẩm báo mạng điện tử, Tổ chức sản xuất sản phẩm báo mạng điện tử, Các chương trình tương tác trên báo mạng điện tử, Thiết kế và quản trị báo mạng điện tử, Báo chí di động, Báo chí dữ liệu

- Chuyên ngành Báo chí Đa phương tiện: Đặc điểm các loại hình báo chí, Các phương tiện kỹ thuật, Audio & Video trên báo mạng điện tử, Tác phẩm báo chí đa phương tiện, Lao động báo chí đa phương tiện

2. HỆ CAO HỌC

Đào tạo 2 chuyên ngành là: Cao học Phát thanh - Truyền hình và Cao học Quản lý phát thanh, truyền hình và báo mạng điện tử.

- Cao học Phát thanh - Truyền hình: Truyền hình - Phát thanh trong xã hội đương đại, Báo mạng điện tử và multimedia, Báo chí và truyền thông xã hội, Phát thanh truyền hình tương tác, Báo chí chuyên biệt…

- Cao học Quản lý phát thanh, truyền hình và báo mạng điện tử: Lãnh đạo, quản lý báo chí – truyền thông, Lý luận và thực tiễn báo chí truyền thông đương đại, Kinh tế báo chí truyền thông, Luật pháp và đạo đức trong thực tiễn báo chí truyền thông, An ninh truyền thông, Ngôn ngữ báo chí truyền thông, Quản lý nhà nước về phát thanh, truyền hình và báo mạng điện tử, Quản lý toà soạn hội tụ, Bản quyền phát thanh, truyền hình và báo mạng điện tử, Tâm lý lãnh đạo, quản lý báo chí truyền thông…

3. HỆ TIẾN SĨ

Đào tạo Tiến sĩ ngành Báo chí học với một số chuyên đề cơ bản: Cơ sở lý luận và thực tiễn báo chí học, Cơ sở lý luận – thực tiễn kinh tế học báo chí – truyền thông, Lý thuyết multimedia và hội tụ truyền thông, Phát thanh, truyền hình trong môi trường truyền thông số, Tổng quan tình hình nghiên cứu...

Gắn lý thuyết với thực hành là nội dung đào tào của Khoa Phát thanh- truyền hình. Trong quá trình học tập, ngoài các môn học lý thuyết, sinh viên sẽ được thực hành sản xuất các tác phẩm báo chí tại các phòng chức năng, được trang bị hiện đại:Sinh viên thực hành tại Studio truyền hình


Buổi học thực hành của sinh viên Truyền hìnhSinh viên chuyên ngành Mạng điện tử và Đa phương tiện đi thực tế
Một buổi thực hành của sinh viên chuyên ngành Báo mạng điện tử


Sinh viên chuyên ngành Phát thanh thực hành sản xuất chương trình


Trong suốt 4 năm học tập, rèn luyện tại Khoa, sinh viên có nhiều cơ hội tham gia vào các Câu lạc bộ nghiệp vụ của khoa: 

Câu lạc bộ Truyền hình Sinh viên – STV:

Câu lạc bộ Truyền hình sinh viên (STV) trực thuộc Khoa Phát thanh - Truyền hình, được thành lập với mục đích kết nối các bạn sinh viên có đam mê với Truyền hình, tạo một môi trường thực hành, thực tế chuyên nghiệp.

Hoạt động chính của STV là sản xuất bản tin và phim ngắn. STV cộng tác sản xuất chương trình truyền hình với một số các cơ quan, đài truyền hình như Truyền hình Công an Nhân dân, Điền Quân Media & Entertainment.

STV thường xuyên tổ chức thêm các khóa tập huấn kĩ năng nghiệp vụ báo chí, các sự kiện, buổi đi chơi dã ngoại cho các thành viên trong câu lạc bộ.                     

Một số sản phẩm của STV:

https://www.youtube.com/watch?v=OXtNcDvjVRI

https://www.youtube.com/watch?v=STu3h7ws7dA

https://www.youtube.com/watch?v=lqyXLjg_0ic

https://www.youtube.com/watch?v=aAfkATsuyCY

Câu lạc bộ Phát thanh Sóng Trẻ:

Câu lạc bộ Phát thanh Sóng trẻ thuộc khoa Phát thanh - truyền hình là một môi trường rèn nghề lý tưởng dành cho sinh viên yêu nghề phát thanh. CLB sản xuất được nhiều chương trình phát thanh chất lượng và hấp dẫn như: Chương trình “Sóng trẻ”  với thời lượng 30 phút, phát sóng trên tần số FM90 Mhz, Đài PT-TH Hà Nội, 15h30 chủ nhật (phát lại lúc 14h5’ các buổi chiều thứ ba). Ngoài ra, mỗi tháng sinh viên chuyên ngành phát thanh còn thực hiện chương trình phát thanh nội bộ phát trong KTX của Học viện. Tất cả các chương trình này đều do thầy cô và các sinh viện các lớp thuộc chuyên ngành Phát thanh luân phiên thực hiện.

Câu lạc bộ Sóng trẻ Online:

Câu lạc bộ Sóng Trẻ online thuộc khoa Phát thanh - Truyền hình được thành lập từ năm 2008, cùng với sự ra đời của trang tin điện tử Sóng trẻ với 2 tên miền là: www.songtre.tv ; www.songtre.com.vn. Nội dung thông tin của website bao gồm những tác phẩm mới của sinh viên, là nơi để sinh viên thể hiện góc nhìn của mình trước những vấn đề trong cuộc sống. Thành viên của Câu lạc bộ Sóng Trẻ Online được đào tạo các kỹ năng nghiệp vụ cơ bản, có cơ hội trải nghiệm thực tế và sáng tạo tác phẩm báo chí. Nhiều thành viên của CLB sau khi ra trường trở thành những phóng viên tại các cơ quan báo chí lớn. Câu lạc bộ Sóng trẻ Online hiện đang tổ chức sản xuất trang tin điện tử Sóng trẻ với nhiều tác phẩm báo chí đa phương tiện chất lượng tốt.

 Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội tham gia các hoạt động khác như như Sóng trẻ Festival. Giải báo chí Sóng trẻ cũng như các hoạt động phong trào (hiến máu nhân đạo, hoạt động vì môi trường...)


CƠ HỘI VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP


- Truyền hình: Biên tập viên, Dẫn chương trình, Phóng viên, Kỹ thuật dựng, Đồ hoạ, Tổ chức sản xuất, Thư ký biên tập… tại các cơ quan báo chí, nhất là các đài truyền hình, công ty truyền thông, quảng cáo…

- Quay phim truyền hình: Quay phim, Đạo diễn hình, Đạo diễn… tại các cơ quan báo chí, đài phát thanh - truyền hình, công ty truyền thông, quảng cáo…

- Báo mạng điện tử: Phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên… tại các cơ quan báo chí, các cơ quan báo mạng điện tử, các trang web của cơ quan, tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp...

- Báo chí đa phương tiện: Biên tập viên, phóng viên, dẫn chương trình… tại các cơ quan báo chí, các cơ quan báo chí đa phương tiện, quản trị viên cổng thông tin điện tử, website của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp…

Ngoài ra, sinh viên ra trường còn có khả năng thích ứng rộng để có thể thực hiện các chức trách công tác tại các cơ quan đơn vị có liên quan đến báo chí và truyền thông đại chúng như: Các cơ quan quản lý báo chí – truyền thông, các cơ quan tuyên giáo, các cơ quan, tổ chức truyền thông, các bộ phận thông tin tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội, Hội nhà báo, các công ty quan hệ công chúng... Đồng thời, có năng lực nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy và hoạt động thực tiễn.

THÔNG TIN TUYỂN SINH

NGÀNH

MÃ NGÀNH

Chỉ tiêu TS 2018

TỔ HỢP

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2016

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2017

Truyền hình

605

50

M14

M15

M16

M17

(M14)Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán

21,0

20,75

(M15)Ngữ văn, Năng khiếu báo chí,  Tiếng Anh

19,5

21,50

Mạng điện tử

607

50

(M16)Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Vật lý

19,75

Phát thanh

604

50

(M17)Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử

21,5

23,00

Truyền hình chất lượng cao

40

Mạng điện tử chất lượng cao

40

Chuyên ngành quay phim truyền hình

606

40

M22

M23

M24

M25

(M22)Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Toán

19,0

18,25

(M23)Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình,  Tiếng Anh

19,0

18,50

(M24)Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Vật lý

18,00

(M25)Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Lịch sử

19,0

20,00


NHỮNG GƯƠNG MẶT SINH VIÊN TIÊU BIỂU


CÁC THÀNH TÍCH CỦA SINH VIÊN CỦA KHOA

Sinh viên của Khoa Phát thanh- Truyền hình năng động và sáng tạo. Các em luôn chủ động tham gia vào hoạt động thực tiễn báo chí để nâng cao kiến thức và kinh nghiệm ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Khoa Phát thanh- Truyền hình luôn tự hào khi những sinh viên của Khoa đạt giải trong các cuộc thi trong nước và Quốc tế.


NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

1. Tuyển sinh năm 2018 có gì khác so với các năm trước?

Mọi năm, sinh viên đăng ký vào ngành báo chí, sau 1 năm học, nhà trưởng sẽ tổ chức xét điểm học tập để phân chuyên ngành. Điểm mới trong tuyển sinh năm nay là thí sinh đăng ký chuyên ngành trước. Với mỗi chuyên ngành sẽ có tổ hợp môn xét tuyển và điểm trúng tuyển khác nhau.

Năm nay khoa Phát thanh- Truyền hình tuyển sinh thêm 2 chuyên ngành mới là Báo mạng điện tử chất lượng cao và Truyền hình chất lượng cao.Hình thức đào tạo là chính quy tập trung. Chuyên ngành này có thời gian đào tạo tối đa 6 năm và tối thiếu 2 năm, hoàn thành 145 tín chủ đào tạo. Hai chuyên ngành này cũng tổ chức xét tuyển theo các tổ hợp môn. Sau khi học xong, sinh viên không những có kiến thức vững vàng, có thể tác nghiệp được trong môi trường báo chí hiện đại, có trình độ Tiếng Anh tốt.

2. Để đăng ký xét tuyển vào 2 chuyên ngành Truyền hình chất lượng cao và Báo mạng điện tử chất lượng cao thì cần đáp ứng yêu cầu gì?

Để đăng ký vào ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao và truyền hình chất lượng cao thì cần có đủ các điều kiện sau đây:

- Tốt nghiệp Trung học phổ thông, hoặc tương đương trở lên: Có kết quả xếp loại học lực trong từng năm THPT từ 6.0 trở lên; hạnh kiểm từng năm THPT xếp loại Khá trở lên; kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia xếp loại Trung bình khá trở lên;

- Đạt điểm xét tuyển vào chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định tại Thông tư liên Bộ Y tế - Đại học, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) số 10/TTLB ngày 18/8/1989 và Công văn hướng dẫn số 2445/TS ngày 20/8/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không trong thời gian can án hoặc bị trưu cứu trách nhiệm hình sự. 

- Thí sinh là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo.

3. Để đăng ký xét tuyển vào các chuyên ngành Truyền hình, Quay phim, Báo mạng điện tử, Phát thanh thì cần điều kiện gì?

Để đăng ký vào các chuyên ngành này, thí sinh cần đủ điều kiện:

- Tốt nghiệp Trung học phổ thông, hoặc tương đương trở lên:

- Đạt điểm xét tuyển vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định tại Thông tư liên Bộ Y tế - Đại học, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) số 10/TTLB ngày 18/8/1989 và Công văn hướng dẫn số 2445/TS ngày 20/8/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không trong thời gian can án hoặc bị trưu cứu trách nhiệm hình sự. 

- Thí sinh là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo.

4. Sau khi tốt nghiệp, sinh viễn sẽ có cơ hội làm việc ở những vị trí nào?

- Truyền hình: Biên tập viên, Dẫn chương trình, Phóng viên, Kỹ thuật dựng, Đồ hoạ, Tổ chức sản xuất, Thư ký biên tập… tại các cơ quan báo chí, nhất là các đài truyền hình, công ty truyền thông, quảng cáo…

- Quay phim truyền hình: Quay phim, Đạo diễn hình, Đạo diễn… tại các cơ quan báo chí, đài phát thanh - truyền hình, công ty truyền thông, quảng cáo…

- Báo mạng điện tử: Phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên… tại các cơ quan báo chí, các cơ quan báo mạng điện tử, các trang web của cơ quan, tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp...

- Báo chí đa phương tiện: Biên tập viên, phóng viên, dẫn chương trình… tại các cơ quan báo chí, các cơ quan báo chí đa phương tiện, quản trị viên cổng thông tin điện tử, website của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp…

Ngoài ra, sinh viên ra trường còn có khả năng thích ứng rộng để có thể thực hiện các chức trách công tác tại các cơ quan đơn vị có liên quan đến báo chí và truyền thông đại chúng như: Các cơ quan quản lý báo chí – truyền thông, các cơ quan tuyên giáo, các cơ quan, tổ chức truyền thông, các bộ phận thông tin tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội, Hội nhà báo, các công ty quan hệ công chúng... Đồng thời, có năng lực nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy và hoạt động thực tiễn.

5. Những chuyên ngành nào tổ chức thi năng khiếu báo chí?

Chuyên ngành Truyền hình, Mạng điện tử, Phát thanh và Quay phim truyền hình đều có thi năng khiếu báo chí.

Chuyên ngành Truyền hình, Mạng điện tử, Phát thanh thi năng khiếu dưới hình thức thi viết.

Chuyên ngành Quay phim truyền hình, sau bài thi viết sẽ có thêm bài thi năng khiếu dưới hình thức Phỏng vấn nữa.

Đề thi viết môn năng khiếu báo chí sẽ có cấu trúc:

-Trắc nghiệm: 30 phút, 3 điểm: kiểm tra kiến thức văn hóa xã hội

-Tự luận: 120 hoặc 150 phút tự luận,7 điểm. Gồm có 2 câu hỏi:

Câu 1: Biên tập sửa lỗi một đoạn văn bản (3 điểm)

Câu 2: Nêu quan điểm về một vấn đề trong xã hội (4 điểm)

Riêng chuyên ngành Quay phim truyền hình sẽ thi thêm phần phỏng vấn.

6. Khoa và nhà trường có tổ chức ôn thi năng khiếu báo chí không?

Hiện tại nhà trường và khoa không tổ chức ôn thi năng khiếu báo chí. Em nên lên mạng tham khảo các đề thi năng khiếu báo chí của các năm trước để biết được dạng đề.

Điều quan trọng là chịu khó học, đọc sách, chịu khó đọc báo, nghe đài, xem TV để nâng cao được kiến thức của mình.

7. Em thích nhiều chuyên ngành Truyền hình và Tuyên truyền vậy em phải chọn chuyên ngành nào?

Thí sinh cứ đăng ký một chuyên ngành mà mình thích và cảm thấy vừa với khả năng của mình. Sau đó khi vào trường, sau khi học hết học kỳ đầu tiên, học lực xếp hạng trung bình trở lên thì có thể đăng ký học thêm một chuyên ngành nữa. Điều kiện để học song bằng như sau:

- Ngành đào tạo chính ở chuyên ngành thứ hai phải khác ngành đào tạo của chương trình thứ nhất.

- Khối thi tuyển sinh đầu vào của khóa học phù hợp với ngành học ở chương trình 2

Thêm một số quy định cụ thể nữa thì sau khi vào trường các bạn sẽ có quyển Sổ tay sinh viên để tìm hiểu cụ thể hơn.THÔNG TIN LIÊN HỆ

Khoa Phát thanh Truyền hình

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Tầng 8 Nhà Hành chính A1, 36 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 375 469 63 (số máy lẻ 606)

Thông tin về Khoa Phát thanh - Truyền hình có thể tham khảo trên website

Website: www.songtre.tv; www.songtre.com.vn; www.baochitre.vn

Học viện Báo chí & Tuyên truyền