Thứ tư 19/09/2018 06:02 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Giấy mời viết tham luận cho Hội thảo khoa học quốc tế "Truyền thông chính sách và năng lực tiếp nhận của công chúng"

Thứ tư 22/08/2018 15:34

Ban Tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Truyền thông chính sách và năng lực tiếp nhận của công chúng" trân trọng kính mời các chuyên gia, các nhà khoa học viết tham luận cho Hội thảo. Thời hạn nhận bài đến hết ngày 25/9/2018. Hội thảo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 1/11/2018 với sự tham gia của các nhà khoa học trong nước và Hàn Quốc. 


Học viện Báo chí & Tuyên truyền