Thứ tư 19/09/2018 06:11 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lề lối, phong cách làm việc khoa học, dân chủ, chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

04/09/2018 08:59

Lề lối, phong cách làm việc là một bộ phận cơ bản cấu thành nhân cách con người, là một trong những thành tố quan trọng phản ánh chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý. Vì vậy, xây dựng lề lối, phong cách làm việc khoa học, dân chủ,...

Giấy mời viết tham luận cho Hội thảo khoa học quốc tế "Truyền thông chính sách và năng lực tiếp nhận của công chúng"

22/08/2018 15:34

Ban Tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Truyền thông chính sách và năng lực tiếp nhận của công chúng" trân trọng kính mời các chuyên gia, các nhà khoa học viết tham luận cho Hội thảo. Thời hạn nhận bài đến hết ngày 25/9/2018. Hội thảo dự kiến...

Mãi tỏa sáng tinh thần Cách mạng Tháng Tám!

22/08/2018 14:05

Những ngày này, 73 năm về trước, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Ðảng, nhân dân ta từ bắc chí nam, từ đồng bằng đến miền núi, từ thành thị về nông thôn, chớp thời cơ ngàn năm có một đoàn kết đứng dậy tiến hành...

Đồng chí Tôn Đức Thắng: Người cộng sản mẫu mực, chân chính

19/08/2018 13:55

Đồng chí Tôn Đức Thắng thuộc thế hệ những chiến sĩ cộng sản tiền bối, tiên phong của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Tôn Đức Thắng (20-08-1888 - 20-08-2018) là dịp chúng ta ôn lại thân thế và sự nghiệp, cũng như...

Phỏng vấn là một cuộc đấu trí đặc biệt

03/08/2018 09:21

Trường Đại học Báo chí Lille, một trường đại học chuyên ngành rất có uy tín không chỉ ở nước Pháp với bề dày ngót 1 thế kỷ đào tạo, bồi dưỡng tất cả loại hình báo chí không chỉ ở nước sở tại, mà còn giúp đỡ, hợp tác...

Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ hiện nay

27/06/2018 08:15

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”; “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Công tác cán bộ bao gồm nhiều khâu, từ tuyển chọn, nhận xét, đánh giá cán bộ đến quy hoạch,...

Từ quan điểm của V. I. Lê-nin về chủ nghĩa cơ hội đến cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội ở nước ta hiện nay

11/06/2018 16:03

Chủ nghĩa cơ hội thời nào cũng có, nhưng thường xuất hiện công khai và phát triển vào lúc cách mạng gặp khó khăn và khi các quan hệ xã hội có những biến đổi. Gần đây, trong các văn kiện của Đảng nhắc nhiều tới cuộc đấu tranh chống...

Hội nghị Pari - Một thắng lợi về quân sự và chính trị của Việt Nam

05/06/2018 11:43

Trong khuôn khổ Hội nghị Pari, Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết ngày 27-1-1973. Hiệp định do 4 bên tham chiến: Mỹ, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Việt Nam Cộng...

Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh về hội nhập và hợp tác quốc tế

30/05/2018 11:15

Ngay từ những năm 20 thế kỷ XX, trên hành trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, Người đã nêu tư tưởng muốn làm bạn với tất cả các nước, không phân biệt chế độ chính trị. Sau Cách mạng Tháng Tám (1945), Người gửi thư cho Đại...

Thông tin khoa học: "Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc - những điểm mới về lý luận và nhân sự"

25/05/2018 08:35

Sáng 24/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức buổi thông tin khoa học với chủ đề: "Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc - những điểm mới về lý luận và nhân sự". PGS,TS Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện...

Tư tưởng vĩ đại của K.Marx với Cách mạng Việt Nam

08/05/2018 09:52

Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh K.Marx (05-5-1818 - 05-5-2018) - Nhà tư tưởng thiên tài, nhà cách mạng vĩ đại, lãnh tụ kiệt xuất của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, Chủ tịch nước Trần Đại...

Hội thảo khoa học quốc tế “Di sản tư tưởng của Các Mác và ý nghĩa thời đại”

07/05/2018 08:31

Nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác (5/5/1818-5/5/2018), sáng 4/5/2018, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện...

Giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng thương hiệu kênh truyền hình

02/05/2018 14:38

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với nền tảng mạng Internet đã đặt ra cho ngành truyền hình một thách thức lớn: Làm thế nào để tăng khả năng thu hút khán giả khi hiện nay có hơn 60 triệu người sử dụng mạng internet ở Việt Nam và tương...

V.I.Lênin với sự vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác trong điều kiện lịch sử cụ thể của nước Nga

26/04/2018 17:15

Trang Thông tin điện tử Học viện Báo chí và Tuyên tryền trân trọng giới thiệu bài viết “V.I.Lênin với sự vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác trong điều kiện lịch sử cụ thể của nước Nga” của GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch...

Truyền thông chính sách trong các khâu của chu trình chính sách công

20/04/2018 14:11

Truyền thông chính sách đóng vai trò quan trọng đối với mỗi khâu của chu trình chính sách công. Sự tham gia của truyền thông chính sách một mặt đảm bảo cho sự thành công của chính sách, mặt khác giúp cho chính sách ngành một được hoàn thiện hơn....