Thứ bảy 22/09/2018 16:26 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Giới thiệu đề tài nghiên cứu quốc tế Năng lực truyền thông như năng lực thúc đẩy sự phát triển của xã hội

Thứ năm 12/10/2017 13:20

Đề tài nghiên cứu năng lực truyền thông là chương trình hợp tác giữa Học viện Báo chí và Tuyên truyền với Đại học Tổng hợp Viên (Cộng hoà Áo). Từ năm 2013, hai bên tăng cường quan hệ hợp tác với việc tổ chức hội thảo khoa học quốc tế về báo chí trong bối cảnh toàn cầu hoá. Thành công của hội thảo này làm gia tăng cam kết, hiểu biết giữa hai bên. Giáo sư Thomas A Bauer, Khoa Truyền thông, Đại học Tổng hợp Viên trở thành nhân tố tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Giới thiệu đề tài nghiên cứu quốc tế

Năng lực truyền thông như năng lực thúc đẩy sự phát triển của xã hội

1.      Bối cảnh của chương trình nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu năng lực truyền thông là chương trình hợp tác giữa Học viện Báo chí và Tuyên truyền với Đại học Tổng hợp Viên (Cộng hoà Áo). Từ năm 2013, hai bên tăng cường quan hệ hợp tác với việc tổ chức hội thảo khoa học quốc tế về báo chí trong bối cảnh toàn cầu hoá. Thành công của hội thảo này làm gia tăng cam kết, hiểu biết giữa hai bên. Giáo sư Thomas A Bauer, Khoa Truyền thông, Đại học Tổng hợp Viên trở thành nhân tố tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Từ năm 2014, Học viện xây dựng và thực hiện chương trình đưa cán bộ, giảng viên và nghiên cứu sinh sang nghiên cứu và thực tập truyền thông tại Đại học Tổng hợp Viên. Thông qua chương trình này, học viên tham gia các bài giảng với các giáo sư của Đại học Tổng hợp Viên và nghiên cứu thực tế tại các cơ quan báo chí – truyền thông của Áo. Chương trình đã giúp cho học viên tiếp cận phương pháp nghiên cứu truyền thông hiện đại, tìm hiểu bối cảnh truyền thông châu Âu và tăng cường năng lực hội nhập quốc tế.

Trong suốt quá trình này, hai bên liên tục trao đổi và tìm kiếm các hướng hợp tác bền vững, đặc biệt là việc triển khai các nghiên cứu chung. Các nghiên cứu quốc tế sẽ giúp nâng cao vị thế học thuật của Học viện và tăng cường năng lực nghiên cứu, giảng dạy của giảng viên. Là giáo sư có uy tín quốc tế về truyền thông, Giáo sư Thomas Bauer đã khởi xướng và trở thành chủ nhiệm khoa học của đề tài nghiên cứu về năng lực truyền thông. Đề tài có sự tham gia của nhiều đối tác là các trường đại học ở Áo, Đức, Hà Lan, Việt Nam, Thái Lan và Malaysia.

Đề tài tập trung nghiên cứu các yếu tố cấu thành năng lực truyền thông từ đó xác định phương thức bồi dưỡng, nâng cao năng lực truyền thông vì sự phát triển của xã hội. Để triển khai nghiên cứu, các nhóm chuyên gia của các nước tổ chức các cuộc trao đổi và hội thảo chuyên môn nhằm tăng cường kiến thức chuyên môn, phương pháp nghiên cứu và kinh nghiệm nghiên cứu quốc tế.

2.      Mục đích đề tài: Nghiên cứu năng lực truyền thông ở các quốc gia đối tác của đề tài nhằm xác định hiện trạng, từ đó làm cơ sở cho việc xây dựng các hoạt động nâng cao năng lực và kết nối mạng lưới chuyên gia trong lĩnh vực này hướng tới sự phát triển của xã hội.

3.      Thời gian thực hiện đề tài: Trong năm 2016 và 2017. Cụ thể:

-         Năm 2015: Trao đổi ý tưởng và xây dựng thuyết minh đề tài

-         Năm 2016: Thống nhất cơ chế làm việc, triển khai nghiên cứu và hội thảo

-         Năm 2017: Tổ chức các hội thảo chuyên đề và tổng kết nghiên cứu

4.      Các đối tác tham gia đề tài:

·        Chủ nhiệm đề tài: Khoa Truyền thông, Đại học Tổng hợp Viên (Cộng hòa Áo)

·        Đơn vị tham gia:

-         Đại học Zeppelin (Đức)

-         Đại học mở Hà Lan (Hà Lan)

-         Đại học Chulalongkorn (Thái Lan)

-         Đại học Srinakharinwirot (Thái Lan)

-         Đại học Kelantan Malaysia (Malaysia)

-         Đại học Putra Malaysia (Malaysia)

-         Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Việt Nam)

-         Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hồ Chí Minh (Việt Nam)

5.      Thành phần Ban chủ nhiệm đề tài:

a)     Về phía Đại học Tổng hợp Viên:

·        Chủ nhiệm hành chính: GS.TS. Fritz Hausjell, Phó Trưởng khoa Truyền thông

·        Chủ nhiệm khoa học: GS.TS. Thomas A. Bauer

·        Thư ký đề tài:

-         Michael-Bernhard ZITA

-         Kim Karen

-         Fiona Slapota

b)     Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền:

·        Ban chỉ đạo:

-         PGS.TS. Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện, Trưởng ban

-         PGS.TS. Nguyễn Vũ Tiến, Phó Giám đốc Học viện, Phó Trưởng ban

-         Học viện đề nghị Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho phép PGS.TS. Hoàng Văn Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế tham gia Ban Chỉ đạo đề án nhằm bảo đảm việc tổ chức thực hiện nghiên cứu.

·        Nhóm nghiên cứu:

-         Chủ nhiệm đề tài: TS. Vũ Thanh Vân, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế

-         Thư ký khoa học: TS. Bùi Thu Hương, Giảng viên khoa Xã hội học

-         Thư ký hành chính: ThS. Nguyễn Thị Vân Trang, Chuyên viên phòng Hợp tác quốc tế

·        Thành viên:

-         PGS.TS. Hà Huy Phượng, Phó Trưởng khoa Báo chí

-         PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Trưởng khoa phụ trách khoa PTTH

-         ThS. Nguyễn Thị Hồng Mến – Trưởng phòng Kế hoạch Tài vụ

6.      Các hoạt động chính của đề tài

·        Nghiên cứu Delphi

Nghiên cứu Delphi về năng lực truyền thông được triển khai tại các quốc gia đối tác của đề tài nhằm khảo sát, phổ biến và tăng cường nhận thức về năng lực truyền thông như yếu tố thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Đại học Zeppelin (Đức) chịu trách nhiệm hướng dẫn các đại học đối tác về phương pháp nghiên cứu và điều phối quá trình triển khai nghiên cứu. Các trường đại học đối tác triển khai nghiên cứu với các nhóm công chúng liên quan.

·        Hội thảo chuyên đề

Hội thảo chuyên đề được tổ chức lần lượt tại các trường đại học tham gia đề tài nghiên cứu. Các hội thảo nhằm thống nhất nhận thức về năng lực truyền thông, tập huấn phương pháp nghiên cứu, trình bày kết quả nghiên cứu, trao đổi chuyên đề và chuẩn bị báo cáo về tiến trình nghiên cứu.

·        Khóa học trực tuyến

Các khóa học trực tuyến (MOOC) về chủ đề liên quan đến năng lực truyền thông sẽ được xây dựng nhằm tăng cường nhận thức về năng lực truyền thông đồng thời tạo cơ hội cho các trường đại học tham gia đề tài kết nối với nhau. Đại học Mở (Hà Lan) chịu trách nhiệm tư vấn xây dựng và triển khai các điều kiện kỹ thuật và chuyên môn để vận hành các lớp trực tuyến.

·        Khóa đào tạo chuyên đề và nâng cao năng lực cho giảng viên

Giảng viên của các trường tham gia đề tài được tập huấn nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu về truyền thông. Kết quả nghiên cứu của đề tài được sử dụng để xây dựng khóa học chuyên đề về năng lực truyền thông để tích hợp vào chương trình đào tạo báo chí. 

Học viện Báo chí & Tuyên truyền