Thứ ba 23/01/2018 10:50 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch thi học kỳ I, năm học 2016 - 2017 các lớp khóa K35B

Thứ năm 15/09/2016 09:27

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi học kỳ I, năm học 2016 - 2017 các lớp khóa K35B cụ thể như sau:
Học viện Báo chí & Tuyên truyền