Chủ nhật 24/06/2018 04:37 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Bích Yến

Thứ sáu 25/08/2017 09:50

Học Báo chí và Tuyên truyền xin trân trọng giới thiêu thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Bích Yến cụ thể như sau:

- Luận án

- Tóm tắt kết luận mới (Tiếng Việt) 

- Tóm tắt kết luận mới (Tiếng Anh) 

- Tóm tắt luận án (Tiếng Việt)

- Tóm tắt luận án (Tiếng Anh)

Học viện Báo chí & Tuyên truyền