Chủ nhật 24/06/2018 04:20 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc thay đổi lịch thi môn chung các lớp cao học K23.1 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thứ sáu 01/09/2017 10:32

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc thay đổi lịch thi môn chung các lớp cao học K23.1 tại Học viện cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền