Thứ bảy 22/09/2018 15:42 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ chuẩn đầu ra để xét tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa 34 hệ chính quy tập trung

Thứ tư 28/03/2018 16:45

Thông báo về việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ chuẩn đầu ra để xét tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa 34 hệ chính quy tập trung

Học viện Báo chí & Tuyên truyền