Chủ nhật 24/06/2018 04:13 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc học lại xóa điểm không đạt của sinh viên các lớp khóa K33 và sinh viên các khóa trước chưa tốt nghiệp

Thứ hai 05/06/2017 09:37

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc học lại xóa điểm không đạt của sinh viên các lớp khóa K33 và sinh viên các khóa trước chưa tốt nghiệp cụ thể như sau:

Mẫu đơn tải về TẠI ĐÂY

Học viện Báo chí & Tuyên truyền