Thứ tư 19/09/2018 06:39 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch thi học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 35 đợt 1

Thứ tư 07/02/2018 14:50

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 35 đợt 1 cụ thể như sau:


Học viện Báo chí & Tuyên truyền