Thứ bảy 22/09/2018 15:45 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch thi các lớp học lại, bổ sung, cải thiện điểm tiếng Anh học kỳ II năm học 2017 - 2018

Thứ hai 26/03/2018 15:59

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi các lớp học lại, bổ sung, cải thiện điểm tiếng Anh học kỳ II năm học 2017 - 2018 cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền