Chủ nhật 24/06/2018 04:14 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch giảng dạy các lớp khóa 35, học kỳ I, năm học 2017 - 2018

Thứ ba 13/06/2017 10:22

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch giảng dạy các lớp khóa 35, học kỳ I, năm học 2017 - 2018 cụ thể như sau:

- Lịch giảng dạy các lớp học phần tín chỉ học tập kỳ I năm học 2017 - 2018 các lớp khóa 35 

- Lịch giảng dạy, học tập kỳ I năm học 2017 - 2018 các lớp khóa 35 


Học viện Báo chí & Tuyên truyền