Thứ ba 19/06/2018 00:28 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kết quả thi tin học chuẩn đầu ra đợt cuối khóa 33

Thứ tư 30/08/2017 16:22

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi tin học chuẩn đầu ra đợt cuối  khóa 33 cụ thể như sau:

Xem TẠI ĐÂY

Học viện Báo chí & Tuyên truyền