Thứ bảy 21/04/2018 12:42 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kết quả thi ngoại ngữ B1, B2 chuẩn đầu ra đợt 5 năm 2017

Thứ ba 13/06/2017 15:30

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi ngoại ngữ B1, B2 chuẩn đầu ra đợt 5 năm 2017 cụ thể như sau:

Chi tiết xem TẠI ĐÂY

Học viện Báo chí & Tuyên truyền