Chủ nhật 22/04/2018 17:42 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch tuyển sinh đại học thứ hai hệ chính quy tập trung năm 2017

Thứ ba 09/05/2017 14:59

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tuyển sinh đại học thứ hai hệ chính quy tập trung năm 2017 cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền