Thứ bảy 21/04/2018 12:47 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch tổ chức thi và chấm thi tin học khóa 33 đợt 8 (chuẩn đầu ra) tại Học viện

Thứ hai 12/06/2017 16:57

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức thi và chấm thi tin học khóa 33 đợt 8 (chuẩn đầu ra) tại Học viện cụ thể như sau:


Học viện Báo chí & Tuyên truyền