Thứ tư 21/02/2018 15:58 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch tổ chức thi và chấm thi tin học khóa 33 đợt 7 (chuẩn đầu ra) tại Học viện

Thứ tư 17/05/2017 09:48

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức thi và chấm thi tin học khóa 33 đợt 7 (chuẩn đầu ra) tại Học viện cụ thể như sau:


Học viện Báo chí & Tuyên truyền