Thứ bảy 21/04/2018 12:49 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Danh sách thi tin học chuẩn đầu ra đợt 8 năm 2017

Thứ hai 12/06/2017 17:22

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách thi tin học chuẩn đầu ra đợt 8 năm 2017 cụ thể như sau:

- Danh sách thi thực hành

- Danh sách thi trắc nghiệm

Học viện Báo chí & Tuyên truyền