Thứ ba 19/06/2018 00:31 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Danh sách sinh viên dự thi tin học chuẩn đầu ra đợt 7 khóa 33 năm 2017

Thứ năm 18/05/2017 13:33

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách sinh viên dự thi tin học chuẩn đầu ra đợt 7 khóa 33 năm 2017 cụ thể như sau:

Xem chi tiết danh sách thi TẠI ĐÂY

Học viện Báo chí & Tuyên truyền