Thứ tư 19/09/2018 06:00 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Danh sách phòng thi tin học chuẩn đầu ra đợt 2 khóa 34

Thứ hai 05/03/2018 16:23

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách phòng thi tin học chuẩn đầu ra đợt 2 khóa 34 cụ thể như sau:

Chi tiết xem TẠI ĐÂY

Học viện Báo chí & Tuyên truyền