Chủ nhật 24/06/2018 04:15 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Danh sách phòng thi ngoại ngữ học kỳ II năm học 2016 - 2017

Thứ năm 08/06/2017 17:49

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách phòng thi ngoại ngữ học kỳ II năm học 2016 - 2017 cụ thể như sau:

- Danh sách thi vấn đáp

- Danh sách Tiếng Anh (sinh viên được miễn học)

- Danh sách Tiếng Anh (từ N1 đến N7)

- Danh sách Tiếng Anh (từ N8 đến N21)

- Danh sách Tiếng Trung

 

Học viện Báo chí & Tuyên truyền