Chủ nhật 24/06/2018 04:14 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Danh sách phòng thi ngoại ngữ chuẩn đầu ra đợt 5 năm 2017

Thứ hai 05/06/2017 15:11

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách phòng thi ngoại ngữ chuẩn đầu ra đợt 5 năm 2017 cụ thể như sau:

- Thi viết B1

- Thi viết B2

- Vấn đáp B1

- Vấn đáp B2

Học viện Báo chí & Tuyên truyền