Thứ bảy 18/11/2017 00:33 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Danh sách dự thi B1 khung Châu Âu đợt 3 năm 2017

Thứ năm 24/08/2017 10:09

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách dự thi B1 khung Châu Âu đợt 3 năm 2017 cụ thể như sau:

Chi tiết xem TẠI ĐÂY

Học viện Báo chí & Tuyên truyền