Thứ bảy 22/09/2018 15:49 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thư kêu gọi ủng hộ sinh viên mắc bệnh hiểm nghèo Phạm Tiến Huỳnh

Thứ tư 24/01/2018 16:40

Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhất là giúp đỡ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập và rèn luyện, Nhà trường phát động phong trào ủng hộ sinh viên Phạm Tiến Huỳnh, lớp Quản lý xã hội K37, Khoa Nhà nước - Pháp luật, đang điều trị tại Bệnh viện Tim Hà Nội:


Học viện Báo chí & Tuyên truyền