Thứ sáu 22/06/2018 18:10 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về cách tính điểm kiến tập và thực tập cho sinh viên

Thứ hai 12/03/2018 20:09

Giám đốc Học viện Quy định cách tính điểm kiến tập và thực tập cho sinh viên từ khóa K34 trở đi như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền