Thứ tư 19/09/2018 05:56 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Quyết định về việc cho sinh viên miễn học, miễn thi ngoại ngữ học phần 1,2,3,4 trong chương trình đào tạo đại học chính quy tập trung khóa 38

Thứ sáu 14/09/2018 16:42

Quyết định về việc cho sinh viên miễn học, miễn thi ngoại ngữ học phần 1,2,3,4 trong chương trình đào tạo đại học chính quy tập trung khóa 38 như sau:Học viện Báo chí & Tuyên truyền