Thứ ba 22/08/2017 18:03 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo kế hoạch học tập theo hệ thống tín chỉ đối với K34, K35

03/12/2015 15:32

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch học tập theo hệ thống tín chỉ đối với K34, K35 cụ thể như sau:

Danh sách sinh viên đủ điều kiện thi ngoại ngữ chuẩn đầu ra đợt 3 (tiếng Anh A2) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2015

03/12/2015 15:26

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện thi ngoại ngữ chuẩn đầu ra đợt 3 (tiếng Anh A2) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2015 cụ thể như sau:

Thông báo lịch giảng dạy học kỳ 2 năm học 2015-2016

02/12/2015 21:24

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch giảng dạy học kỳ 2 năm học 2015-2016 cụ thể như sau:

Thông báo lịch giảng dạy học kỳ 2 năm học 2015-2016

02/12/2015 21:08

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch giảng dạy học kỳ 2 năm học 2015- 2016 cụ thể như sau:

Thông báo về việc thi tốt nghiệp, xét và công nhận tốt nghiệp các lớp K32 (2012-2016) và K34B (2014-2016)

02/12/2015 09:52

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc thi tốt nghiệp, xét và công nhận tốt nghiệp các lớp K32 (2012-2016) và K34B (2014-2016) cụ thể như sau:

Thông báo về việc học lại xóa điểm không đạt của sinh viên các lớp khóa K32, K34B và sinh viên các khóa trước chưa tốt nghiệp

01/12/2015 10:15

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc học lại xóa điểm không đạt của sinh viên các lớp khóa K32, K34B và sinh viên các khóa trước chưa tốt nghiệp cụ thể nhu sau:

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ K19 lớp cao học Xuất

01/12/2015 10:12

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ K19 lớp cao học Xuất bản cụ thể như sau:

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ K19 lớp cao học Xuất bản

01/12/2015 10:11

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ K19 lớp cao học Xuất bản cụ thể như sau:

Thông báo lịch thi Ngoại ngữ A2 chuẩn đầu ra đợt 3 cho sinh viên Khóa 32 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

27/11/2015 14:31

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi Ngoại ngữ A2 chuẩn đầu ra đợt 3 cho sinh viên Khóa 32 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Lịch các Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp Cao học Quan hệ công chúng K19

26/11/2015 14:50

Lịch các Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp Cao học Quan hệ công chúng K19 như sau:

Thông báo về việc thay đổi phòng học chung các lớp Cao học khóa 21 đợt 2 (2015-2017)

26/11/2015 14:40

Ban Quản lý Đào tạo - Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc thay đổi phòng học chung các lớp Cao học khóa 21 đợt 2 (2015-2017) như sau:

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ K19 lớp cao học Xuất bản

25/11/2015 16:20

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ K19 lớp cao học Xuất bản cụ thể như sau:

Thông báo về việc đăng ký thi lại Ngoại ngữ, Tin học chuẩn đầu ra cho sinh viên Khóa 32 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

25/11/2015 14:52

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc đăng ký thi lại Ngoại ngữ, Tin học chuẩn đầu ra cho sinh viên Khóa 32 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Lịch học các lớp cao học tháng 12 năm 2015

25/11/2015 14:50

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học các lớp cao học tháng 12 năm 2015 cụ thể như sau:

Lịch thi học phần các lớp cao học khóa 20,21 năm học 2015 - 2016

24/11/2015 17:03

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi học phần các lớp cao học khóa 20,21 năm học 2015 - 2016 cụ thể như sau: