Thứ sáu 23/06/2017 17:17 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo điều chỉnh lịch học học kỳ 1, năm học 2015-2016 (bổ sung)

05/11/2015 13:58

Kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền nghiên cứu sinh Triệu Thanh Lê

03/11/2015 09:24

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Lịch thi đợt 2 học kỳ 1 năm học 2015-2016

02/11/2015 11:03

Quyết định và danh sách cấp học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2014 - 2015 cho sinh viên hệ đại học chính quy tập trung

02/11/2015 10:14

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định và danh sách cấp học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2014 - 2015 cho sinh viên hệ đại học chính quy tập trung cụ thể như sau:

Kết quả phúc khảo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2015

02/11/2015 10:00

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả phúc khảo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2015 cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức thi ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho sinh viên khóa K32 đợt 2 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

30/10/2015 10:29

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức thi ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho sinh viên khóa K32 đợt 2 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Quy định nội dung, hình thức đề thi kết thúc học phần tiếng Anh 3, K34

27/10/2015 16:01

Bộ môn Tiếng Anh khoa Ngoại ngữ Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quy định nội dung, hình thức đề thi kết thúc học phần tiếng Anh 3, K34 cụ thể như sau:

Quyết định về việc mở lớp nghiệp vụ sư phạm khóa 3 năm 2015 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

23/10/2015 14:32

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định về việc mở lớp nghiệp vụ sư phạm khóa 3 năm 2015 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Lịch sinh hoạt đầu khóa các lớp cao học khóa 21 đợt 2

23/10/2015 11:48

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch sinh hoạt đầu khóa các lớp cao học khóa 21 đợt 2 cụ thể như sau:

Kế hoạch về việc bố trí hội trường các môn chuyên ngành các lớp cao học 20 đợt 2 (2015-2017) hệ tập trung và không tập trung

23/10/2015 11:47

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch về việc bố trí hội trường các môn chuyên ngành các lớp cao học 20 đợt 2 (2015-2017) hệ tập trung và không tập trung cụ thể như sau:

Kế hoạch về việc bố trí lịch học và hội trường môn chung các lớp cao học 21 đợt 2 (2015-2017) hệ tập trung và không tập trung

23/10/2015 11:44

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch về việc bố trí lịch học và hội trường môn chung các lớp cao học 21 đợt 2 (2015-2017) hệ tập trung và không tập trung cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng các lớp cao học khóa 21 đợt 2 (2015-2017) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

23/10/2015 11:42

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng các lớp cao học khóa 21 đợt 2 (2015-2017) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức tiếp sinh các lớp Cao học khóa 21 đợt 2 (2015-2017) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

23/10/2015 11:40

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức tiếp sinh các lớp Cao học khóa 21 đợt 2 (2015-2017) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Thông báo điều chỉnh lịch học kỳ 1 năm học 2015-2016 các lớp K35 (lần 7)

21/10/2015 16:59

Lịch các hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học CTTT K19 (2013 - 2015)

19/10/2015 16:46

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch các hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học CTTT K19 (2013 - 2015) cụ thể như sau: