Thứ sáu 22/06/2018 18:26 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch học môn chung của lớp Cao học Quản lý xã hội khóa 22 đợt 2 (2016 - 2018) hệ không tập trung tại Sóc Trăng

13/10/2016 08:43

Học viện BVaos chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch học môn chung của lớp Cao học Quản lý xã hội khóa 22 đợt 2 (2016 - 2018) hệ không tập trung tại Sóc Trăng cụ thể như sau:

Kế hoạch tiếp sinh lớp cao học không tập trung ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội khóa 22 đợt 2 (2016 - 2018) tại Sóc Trăng

13/10/2016 08:39

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tiếp sinh lớp cao học không tập trung ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội khóa 22 đợt 2 (2016 - 2018) tại Sóc Trăng cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng các lớp Cao học và Nghiên cứu sinh khóa 22 (2016 - 2018) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

13/10/2016 08:35

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng các lớp Cao học và Nghiên cứu sinh khóa 22 (2016 - 2018) tại Học viện cụ thể như sau:

Lịch sinh hoạt đầu khóa các lớp cao học khóa 22 đợt 2 (2016 - 2018) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

13/10/2016 08:31

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch sinh hoạt đầu khóa các lớp cao học khóa 22 đợt 2 (2016 - 2018) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Kế hoạch về việc bố trí hội trường các môn chuyên ngành các lớp Cao học 22 đợt 2 (2016-2018) hệ tập trung và không tập trung tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

13/10/2016 08:28

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch về việc bố trí hội trường các môn chuyên ngành các lớp Cao học 22 đợt 2 (2016-2018) hệ tập trung và không tập trung tại Học viện cụ thể như sau:

Kế hoạch về việc bố trí lịch học và hội trường môn chung các lớp Cao học 22 đợt 2 (2016-2018) hệ tập trung và không tập trung tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

13/10/2016 08:25

Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch về việc bố trí lịch học và hội trường môn chung các lớp Cao học 22 đợt 2 (2016-2018) hệ tập trung và không tập trung tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức tiếp sinh các lớp Cao học khóa 22 đợt 2 (2016-2018) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

13/10/2016 08:22

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức tiếp sinh các lớp Cao học khóa 22 đợt 2 (2016-2018) tại Học viện cụ thể như sau:

Danh sách sinh viên K36 xin chuyển học ngoại ngữ lần 2

07/10/2016 16:42

Kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện cho NCS Nguyễn Văn Trường

07/10/2016 16:41

Danh sách các đoàn sinh viên khối lý luận đi kiến tập năm học 2016-2017

05/10/2016 16:38

Kế hoạch học tập và thực hiện luận án tiến sĩ K22 các chuyên ngành: Công tác Tư tưởng, Báo chí học, Triết học

01/10/2016 11:42

Thông báo về việc điều chỉnh danh sách sinh viên các lớp Ngoại ngữ K36 học phần 1 học kỳ I, năm học 2016-2017

01/10/2016 11:26

Kế hoạch tiếp sinh và sinh hoạt đầu khóa NCS K22

30/09/2016 08:30

Thông báo về việc mở lớp Bỗi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 4 năm 2016 tại Học viện

29/09/2016 15:21

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch về việc mở lớp Bỗi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 4 năm 2016 tại Học viện cụ thể như sau:

Kế hoạch về việc mở lớp bồi dưỡng tiếng Anh trình độ B1 - khung Châu Âu đợt 1 cho học viên các lớp Cao học khóa 21 (2015-2017)

29/09/2016 15:19

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch về việc mở lớp bồi dưỡng tiếng Anh trình độ B1 - khung Châu Âu đợt 1 cho học viên các lớp Cao học khóa 21 (2015-2017) cụ thể như sau: