Thứ ba 12/12/2017 07:55 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Quy định về tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển hệ đại học chính quy tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2016

01/04/2016 09:15

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quy định về tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển hệ đại học chính quy tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2016 cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức thi tiếng Anh trình độ B1 - khung Châu Âu cho học viên các lớp Cao học khóa 20 đợt 2 (2014-2016) tại thành phố Hồ Chí Minh

30/03/2016 16:13

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức thi tiếng Anh trình độ B1 - khung Châu Âu cho học viên các lớp Cao học khóa 20 đợt 2 (2014-2016) tại thành phố Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

Kế hoạch về việc mở lớp bồi dưỡng tiếng Anh trình độ B1 - khung Châu Âu cho học viên các lớp Cao học khóa 20 đợt 2 (2014-2016)

30/03/2016 16:11

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch về việc mở lớp bồi dưỡng tiếng Anh trình độ B1 - khung Châu Âu cho học viên các lớp Cao học khóa 20 đợt 2 (2014-2016) cụ thể như sau:

Thông báo về việc trình bày thể thức luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ theo đúng quy cách

30/03/2016 16:08

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc trình bày thể thức luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ theo đúng quy cách cụ thể như sau:

Thông báo về việc điều chỉnh lịch học K35, học kỳ 2 năm học 2015-2016

30/03/2016 13:43

Lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2015-2016 cho các lớp khóa 30, khóa 31, khóa 32, khóa 33, khóa 34

29/03/2016 16:47

Kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Trần Thị Hải Lý

29/03/2016 09:50

Thông báo về việc tổ chức thi tuyển sinh lớp Đại học vừa làm vừa học ngành Chính trị học chuyên ngành Chính trị phát triển K36B khóa học 2016 - 2019 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

28/03/2016 16:29

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc tổ chức thi tuyển sinh lớp Đại học vừa làm vừa học ngành Chính trị học chuyên ngành Chính trị phát triển K36B khóa học 2016 - 2019 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như...

Kế hoạch tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho các lớp Cao học khóa 20 (2014-2016) tại Học viện

28/03/2016 14:59

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho các lớp Cao học khóa 20 (2014-2016) tại Học viện cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho các lớp Cao học khóa 20 (2014-2016) tại các cơ sở đào tạo liên kết ngoài Học viện

28/03/2016 14:55

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho các lớp Cao học khóa 20 (2014-2016) tại các cơ sở đào tạo liên kết ngoài Học viện cụ thể như sau:

Lịch thi học phần tháng 4 các lớp cao học khóa 21 năm học 2015 - 2016

28/03/2016 14:50

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi học phần tháng 4 các lớp cao học khóa 21 năm học 2015 - 2016 cụ thể như sau:

Lịch học các lớp cao học tháng 04 năm 2016

28/03/2016 14:47

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học các lớp cao học tháng 04 năm 2016 cụ thể như sau:

Kế hoạch kiểm tra thực tập các lớp đại học chính quy K32 và K34B năm học 2015 - 2016

25/03/2016 10:48

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch kiểm tra thực tập các lớp đại học chính quy K32 và K34B năm học 2015 - 2016 cụ thể như sau:

Kết quả thi B1 ngoại ngữ chuẩn đầu ra K32 đợt 4 năm 2016 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

25/03/2016 10:15

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi B1 ngoại ngữ chuẩn đầu ra K32 đợt 4 năm 2016 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Kết quả thi B2 ngoại ngữ chuẩn đầu ra K32 đợt 4 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

25/03/2016 10:09

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi B2 ngoại ngữ chuẩn đầu ra K32 đợt 4 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau: