Thứ tư 18/10/2017 07:45 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch về việc phát bằng tốt nghiệp, bảng điểm cho học viên Cao học khóa 19, 20

21/01/2016 14:18

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch về việc phát bằng tốt nghiệp, bảng điểm cho học viên Cao học khóa 19, 20 cụ thể như sau:

Thông báo lịch thi Ngoại ngữ - Tin học chuẩn đầu ra đợt 4 cho sinh viên khóa 32 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

21/01/2016 09:36

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi Ngoại ngữ - Tin học chuẩn đầu ra đợt 4 cho sinh viên khóa 32 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Lịch thi học phần tháng 2 các lớp cao học khóa 21 năm học 2015 - 2016

21/01/2016 08:39

Học viện Baó chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi học phần tháng 2 các lớp cao học khóa 21 năm học 2015 - 2016 cụ thể như sau:

Lịch giảng dạy, học tập các lớp K35B học kì 2, năm học 2015-2016

20/01/2016 10:23

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch giảng dạy, học tập các lớp K35B học kì 2, năm học 2015-2016 cụ thể như sau:

Lịch thi học kỳ II năm học 2015-2016 các lớp khóa 34B

20/01/2016 10:21

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi học kỳ II năm học 2015-2016 các lớp khóa 34B cụ thể như sau:

Kết quả thi A2 chuẩn đầu ra

19/01/2016 10:59

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi A2 chuẩn đầu ra cụ thể như sau:

Thông báo lịch thi và danh sách sinh viên đủ điều kiện thi tiếng Trung Quốc chuẩn đầu ra tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2015

19/01/2016 09:12

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi và danh sách sinh viên đủ điều kiện thi tiếng Trung Quốc chuẩn đầu ra tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2015 cụ thể như sau:

Danh sách sinh viên K35 thi ngoại ngữ học phần 1 học kỳ 1, năm học 2015-2016

14/01/2016 19:46

Lịch thi học kỳ I năm học 2015 - 2016 các lớp khóa 35B

14/01/2016 15:43

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2015 - 2016 các lớp khóa 35B cụ thể như sau:

Thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2015-2016 các lớp K32

14/01/2016 11:26

Quyết định và danh sách sinh viên buộc thôi học

13/01/2016 11:56

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định buộc thôi học và danh sách sinh viên buộc thôi học kèm theo cụ thể như sau:

Kết quả thi B1 khung Châu Âu Tây Nguyên

11/01/2016 16:37

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi B1 khung Châu Âu Tây Nguyên cụ thể như sau:

Thông báo về việc mở lớp tiếng Anh trình độ B1 cho học viên ôn thi đầu vào thạc sỹ, nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2016 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

11/01/2016 10:42

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc mở lớp tiếng Anh trình độ B1 cho học viên ôn thi đầu vào thạc sỹ, nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2016 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Quyết định mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 4 năm 2015 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

11/01/2016 10:38

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 4 năm 2015 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Kết quả thi tin học chuẩn đầu ra tin học đợt 3 năm 2015 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

11/01/2016 10:30

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi tin học chuẩn đầu ra tin học đợt 3 năm 2015 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau: