Thứ ba 20/02/2018 00:43 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc đổi lịch thi ngoại ngữ, tin học chuẩn đầu ra cho sinh viên khóa 32 hệ chính quy tập trung tại Học viện

01/06/2016 15:44

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc đổi lịch thi ngoại ngữ, tin học chuẩn đầu ra cho sinh viên khóa 32 hệ chính quy tập trung tại Học viện cụ thể như sau:

Lịch thi ngoại ngữ học phần 2 khóa 35 học kỳ II, năm học 2015 - 2016

01/06/2016 11:24

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi ngoại ngữ học phần 2 khóa 35 học kỳ II, năm học 2015 - 2016 cụ thể như sau:

Danh sách phòng thi ngoại ngữ B2 chuẩn đầu ra đợt 6 năm 2016

01/06/2016 08:49

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách phòng thi ngoại ngữ B2 chuẩn đầu ra đợt 6 năm 2016 cụ thể như sau:

Danh sách phòng thi tin học chuẩn đầu ra đợt 6 năm 2016

31/05/2016 16:31

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách phòng thi tin học chuẩn đầu ra đợt 6 năm 2016 cụ thể như sau:

Kết quả thi chuẩn đầu ra C1 tại Học viện

30/05/2016 15:20

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi chuẩn đầu ra C1 tại Học viện cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp các lớp đại học chính quy tập trung khóa 32 và khóa 34B

30/05/2016 14:54

Kết quả thi B1 chuẩn đầu ra đợt 5 năm 2016

30/05/2016 14:43

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi B1 chuẩn đầu ra đợt 5 năm 2016 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Kết quả thi A2 chuẩn đầu ra đợt 5 năm 2016

30/05/2016 14:41

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi A2 chuẩn đầu ra đợt 5 năm 2016 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Kết quả thi tin học chuẩn đầu ra đợt 5 năm 2016 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

30/05/2016 12:36

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi tin học chuẩn đầu ra đợt 5 năm 2016 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Lịch thi học kỳ II, năm học 2015 - 2016 các lớp khóa 35

26/05/2016 07:41

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi học kỳ II, năm học 2015 - 2016 các lớp khóa 35 cụ thể như sau:

Danh sách sinh viên thi tốt nghiệp, sơ đồ phòng thi tốt nghiệp năm 2016

24/05/2016 16:47

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách sinh viên thi tốt nghiệp, sơ đồ phòng thi tốt nghiệp năm 2016 cụ thể như sau:

Thông báo về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ cho sinh viên khóa 32

24/05/2016 08:55

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ cho sinh viên khóa 32 cụ thể như sau:

Thông báo về việc đăng ký học, thi ngoại ngữ, tin học chuẩn đầu ra cho sinh viên Khóa 32 hệ chính quy tập trung tại Học viện

23/05/2016 14:01

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc đăng ký học, thi ngoại ngữ, tin học chuẩn đầu ra cho sinh viên Khóa 32 hệ chính quy tập trung tại Học viện cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức thi tiếng Anh B2 và Tin học chuẩn đầu ra đợt 6 cho sinh viên khóa K32 tại Học viện

23/05/2016 10:57

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức thi tiếng Anh B2 và Tin học chuẩn đầu ra đợt 6 cho sinh viên khóa K32 tại Học viện cụ thể như sau:

Thông báo về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình

23/05/2016 10:53

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình cụ thể như sau: