Thứ sáu 23/06/2017 17:07 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Đỗ Minh Tuấn

11/01/2017 14:46

Lịch thi học phần Giáo dục thể chất các lớp K36 học kỳ 1, năm học 2016-2017

10/01/2017 10:12

Kết quả thi tiếng Anh B1 chuẩn khung châu Âu đợt 3 năm 2016 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

07/01/2017 11:24

Kết quả thi tiếng Anh B1 chuẩn khung châu Âu đợt 3 năm 2016 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau:

Kết quả thi tiếng Anh B2 đợt 3 năm 2016

07/01/2017 11:21

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Kết quả thi tiếng Anh B2 đợt 3 năm 2016 như sau:

Danh sách phòng thi các môn Ngoại ngữ HP1 và HP4, HK1 năm học 2016-2017

06/01/2017 11:05

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Danh sách phòng thi các môn Ngoại ngữ HP1 và HP4, HK1 năm học 2016-2017 như sau:

Thông báo về việc thay đổi kế hoạch thi Ngoại ngữ chuẩn đầu ra đợt 1,2,3 cho sinh viên Khóa 33 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

04/01/2017 08:52

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc thay đổi kế hoạch thi Ngoại ngữ chuẩn đầu ra đợt 1,2,3 cho sinh viên Khóa 33 tại Học viện cụ thể như sau:

Lịch học trả nợ môn dành cho các lớp K33, K35B và các khóa trước

03/01/2017 09:18

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học trả nợ môn dành cho các lớp K33, K35B và các khóa trước cụ thể như sau:

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án tiến sĩ: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học ở Hà Nội hiện nay”

29/12/2016 16:12

1. Tên đề tài: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học ở Hà Nội hiện nay” 2. Ngành/chuyên ngành: Chính trị học/ chuyên ngành: Công tác Tư tưởng 3. Mã số: 62.31.02.01 4. Nghiên cứu sinh:...

Lịch thi K36 học kỳ 1, năm học 2016-2017 (Bao gồm lịch thi ngoại ngữ HP4 các lớp K34)

29/12/2016 10:58

Kế hoạch bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Trần Thị Thanh Huyền

28/12/2016 17:56

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017

28/12/2016 15:58

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 cụ thể như sau:

Danh sách học viện đủ điều kiện dự thi tiếng Anh B1 chuẩn khung châu Âu đợt 3 năm 2016 tại Học viện

28/12/2016 15:57

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách học viện đủ điều kiện dự thi tiếng Anh B1 chuẩn khung châu Âu đợt 3 năm 2016 tại Học viện cụ thể như sau:

Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tiếng Anh B2 chuẩn khung châu Âu đợt 3 năm 2016 tại Học viện

28/12/2016 15:55

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tiếng Anh B2 chuẩn khung châu Âu đợt 3 năm 2016 tại Học viện cụ thể như sau:

Kết quả thi tin học chuẩn đầu ra tin học đợt 6 năm 2016 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

27/12/2016 10:45

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi tin học chuẩn đầu ra tin học đợt 6 năm 2016 tại Học viện cụ thể như sau:

Thông báo mở lớp bồi dưỡng tiếng Anh trình độ B1 theo tiêu chuẩn khung châu Âu đợt 1 năm 2017

27/12/2016 08:37

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo mở lớp bồi dưỡng tiếng Anh trình độ B1 theo tiêu chuẩn khung châu Âu đợt 1 năm 2017 như sau: