Thứ bảy 18/08/2018 08:05 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông tin luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vũ Thùy Dương

17/08/2018 16:56

Học viện Báo chí và Tuyên truyền trân trọng giới thiệu thông tin luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vũ Thùy Dương cụ thể như sau:

Danh sách thi tin học, ngoại ngữ đợt 5 K34

16/08/2018 15:28

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách thi tin học, ngoại ngữ đợt 5 K34 cụ thể như sau:

Thông báo về việc đăng ký gia hạn học tập của các lớp NCS K.21 (2015 - 2018)

14/08/2018 16:05

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc đăng ký gia hạn học tập của các lớp NCS K.21 (2015 - 2018) cụ thể như sau:

Kế hoạch tiếp sinh các lớp đại học chính quy khóa 38 (2018 - 2022)

14/08/2018 16:02

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tiếp sinh các lớp đại học chính quy khóa 38 (2018 - 2022) cụ thể như sau:

Lịch học lớp nghiên cứu sinh Công tác tư tưởng khóa 23 (2017 - 2020)

14/08/2018 15:59

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học lớp nghiên cứu sinh Công tác tư tưởng khóa 23 (2017 - 2020)

Lịch học lại các môn lý luận chính trị các lớp khóa 32, 33

14/08/2018 15:57

Lịch học lại các môn lý luận chính trị các lớp khóa 32, 33

Kế hoạch tổ chức thi và chấm thi viết tiếng Anh trình độ B1, B2 khung Châu Âu đợt 5 năm 2018 Học viện

14/08/2018 15:55

Kế hoạch tổ chức thi và chấm thi viết tiếng Anh trình độ B1, B2 khung Châu Âu đợt 5 năm 2018 Học viện

Kế hoạch tổ chức thi và chấm thi tin học chuẩn đầu ra đợt 5 dành cho sinh viên các khóa tại Học viện

14/08/2018 15:52

Học viên Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức thi và chấm thi tin học chuẩn đầu ra đợt 5 dành cho sinh viên các khóa tại Học viện cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh nguyện vọng bổ sung đại học chính quy năm 2018

12/08/2018 11:27

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh nguyện vọng bổ sung đại học chính quy năm 2018 cụ thể như sau:

Kế hoạch bảo vệ chuyên đề Tiến sĩ của NCS Định Thị Giang

10/08/2018 15:48

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch bảo vệ chuyên đề Tiến sĩ của NCS Định Thị Giang cụ thể như sau:

Danh sách dự thi Tin học, tiếng Anh đợt 5 K34

10/08/2018 14:58

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách dự thi Tin học, tiếng Anh đợt 5 K34 cụ thể như sau:

Lịch giảng dạy các lớp K38B học kỳ I năm học 2018 - 2019

08/08/2018 10:03

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch giảng dạy các lớp K38B học kỳ I năm học 2018 - 2019 cụ thể như sau:

Thông báo về việc miễn học phí, miễn thi học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo thạc sĩ

08/08/2018 10:01

Thông báo về việc miễn học phí, miễn thi học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo thạc sĩ

Kế hoạch tiếp sinh các lớp đại học chính quy khóa 38B (2018 - 2020)

08/08/2018 09:48

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tiếp sinh các lớp đại học chính quy khóa 38B (2018 - 2020) cụ thể như sau:

Kế hoạch học và thi ngoại ngữ, tin học chuẩn đầu ra cho sinh viên khóa K35 hệ chính quy tập trung tại Học viện

06/08/2018 16:16

Kế hoạch học và thi ngoại ngữ, tin học chuẩn đầu ra cho sinh viên khóa K35 hệ chính quy tập trung tại Học viện