Thứ hai 22/01/2018 01:42 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ các cấp tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

04/12/2014 09:01

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ các cấp tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau:

Lịch học các lớp cao học tháng 12 năm 2014

03/12/2014 15:11

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học các lớp cao học tháng 12 năm 2014 như sau:

Kết quả thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2014

03/12/2014 09:09

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2014 như sau:

Thông báo về việc thi tốt nghiệp, xét và công nhận tốt nghiệp các lớp K31 và K33B

01/12/2014 10:59

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc thi tốt nghiệp, xét và công nhận tốt nghiệp các lớp K31 (2011 - 2015) và K33B (2013-2015) như sau:

Thông báo về việc đăng ký học lại theo hình thức học ghép trong học kỳ II, năm học 2014-2015

28/11/2014 16:05

Lịch bảo vệ luận văn Thạc sỹ lớp Cao học Xuất bản K18

28/11/2014 10:18

Kế hoạch tuyển sinh đại học thứ hai hệ chính quy năm 2014 đợt 2

27/11/2014 17:27

Thông báo lịch thi học kỳ I, năm học 2014-2015 (K32)

26/11/2014 16:26

Kế hoạch về việc tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp các lớp Cao học khóa 16, 17, 18 và NCS khóa 15 năm 2014 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

25/11/2014 15:53

Kế hoạch về việc tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp các lớp Cao học khóa 16, 17, 18 và NCS khóa 15 năm 2014 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Kế hoạch thi tốt nghiệp năm 2014 (đợt 2) các lớp đại học hệ chính quy tập trung

21/11/2014 16:05

Lịch giảng dạy học kỳ I, năm học 2014-2015 của các lớp K34B

20/11/2014 10:06

Lịch học học kỳ I, năm học 2014-2015 của các lớp K34B

Thông báo lịch thi học kỳ I, năm học 2014-2015

18/11/2014 17:19

Lịch thi tốt nghiệp năm 2014 (đợt 2) hệ đào tạo chính quy tập trung

17/11/2014 17:07

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo: Lịch thi tốt nghiệp năm 2014 (đợt 2) hệ đào tạo chính quy tập trung

Lịch các Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học khóa 18 tại Học viện

13/11/2014 14:54

Lịch các Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học khóa 18 tại Học viện

Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Quan hệ công chúng khóa 18

13/11/2014 14:53

Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Quan hệ công chúng khóa 18