Thứ năm 21/09/2017 04:35 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc học lại xóa điểm không đạt của sinh viên các lớp khóa K33 và sinh viên các khóa trước chưa tốt nghiệp

05/12/2016 09:49

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc học lại xóa điểm không đạt của sinh viên các lớp khóa K33 và sinh viên các khóa trước chưa tốt nghiệp cụ thể như sau:

Thông báo về việc đăng ký tín chỉ học kỳ II, năm học 2016 - 2017 cho sinh viên các lớp khóa 34, 35

01/12/2016 10:48

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc đăng ký tín chỉ học kỳ II, năm học 2016 - 2017 cho sinh viên các lớp khóa 34, 35 cụ thể như sau:

Lịch giảng dạy, học tập học kỳ II, năm học 2016 - 2017 khóa 35B

01/12/2016 10:44

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch giảng dạy, học tập học kỳ II, năm học 2016 - 2017 khóa 35B cụ thể như sau:

Lịch giảng dạy, học tập học kỳ II, năm học 2016 - 2017 khóa 33

01/12/2016 10:37

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch giảng dạy, học tập học kỳ II, năm học 2016 - 2017 khóa 33 cụ thể như sau:

Lịch thi đợt 3 các lớp K34 học kỳ I, năm học 2016-2017

21/11/2016 14:49

Danh sách sinh viên tham dự kỳ thi tin học chuẩn đầu ra đợt 5 năm 2016

21/11/2016 10:02

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách sinh viên tham dự kỳ thi tin học chuẩn đầu ra đợt 5 năm 2016 cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức thi và chấm thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 5 năm 2016 tại Học viện

21/11/2016 09:57

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức thi và chấm thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 5 năm 2016 tại Học viện cụ thể như sau:

Thông báo về việc điểu chỉnh lịch thi Ngoại ngữ chuẩn đầu ra đợt 1 cho sinh viên khóa 33 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

21/11/2016 09:54

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc điểu chỉnh lịch thi Ngoại ngữ chuẩn đầu ra đợt 1 cho sinh viên khóa 33 tại Học viện cụ thể:

Thông báo điều chỉnh, bổ sung lịch thi, lịch học học kỳ 1, năm học 2016-2017

17/11/2016 11:08

Thông báo tuyển sinh đại học thứ hai hệ vừa làm vừa học khóa 36B (khóa học 2016 - 2019)

16/11/2016 16:15

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh đại học thứ hai hệ vừa làm vừa học khóa 36B (khóa học 2016 - 2019) cụ thể như sau;

Kết quả thi tin học chuẩn đầu ra tin học đợt 4 năm 2016 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

11/11/2016 17:40

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi tin học chuẩn đầu ra tin học đợt 4 năm 2016 tại Học viện cụ thể như sau:

Lịch thi các lớp K36B học kỳ 1 năm học 2016-2017

09/11/2016 15:06

Thông báo lịch thi Ngoại ngữ chuẩn đầu ra các đợt 1, 2, 3 cho sinh viên Khóa 33 tại Học viện

07/11/2016 17:21

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi Ngoại ngữ chuẩn đầu ra các đợt 1, 2, 3 cho sinh viên Khóa 33 tại Học viện cụ thể như sau:

Thông báo lịch thi Tin học chuẩn đầu ra các đợt 5,6 cho sinh viên khóa 33 tại Học viện

07/11/2016 17:16

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi Tin học chuẩn đầu ra các đợt 5,6 cho sinh viên khóa 33 tại Học viện cụ thể như sau:

Danh sách sinh viên tham dự kỳ thi tin học chuẩn đầu ra đợt 4 năm 2016 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

02/11/2016 11:07

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách sinh viên tham dự kỳ thi tin học chuẩn đầu ra đợt 4 năm 2016 tại Học viện cụ thể như sau: