Thứ hai 20/11/2017 02:30 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch thi các lớp học phần tín chỉ (đợt 1) học kỳ II, năm học 2016-2017 khóa 35

16/02/2017 16:10

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi các lớp học phần tín chỉ (đợt 1) học kỳ II, năm học 2016 - 2017 khóa 35 cụ thể như sau:

Thông báo mở các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ,tin học chuẩn đầu ra K33 năm 2017

14/02/2017 14:28

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo mở các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ,tin học chuẩn đầu ra K33 năm 2017 cụ thể như sau:

Thông báo điều chỉnh lịch học kỳ 2 các lớp K34 và K36 năm học 2016-2017

06/02/2017 16:39

Lịch học chính thức K36, học kỳ 2 năm học 2016-2017

18/01/2017 16:29

Lịch thi học phần Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2016 - 2017 khóa 35

18/01/2017 11:00

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi học phần Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2016 - 2017 khóa 35 cụ thể như sau:

Lịch thi học phần Giáo dục quốc phòng học kỳ II năm học 2016 - 2017 khóa 35

18/01/2017 10:58

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi học phần Giáo dục quốc phòng học kỳ II năm học 2016 - 2017 khóa 35 cụ thể như sau:

Lịch thi học kỳ II, năm học 2016 - 2017 khóa 35B

18/01/2017 10:56

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi học kỳ II, năm học 2016 - 2017 khóa 35B cụ thể như sau:

Lịch thi học kỳ II, năm học 2016 - 2017 khóa 33

18/01/2017 10:52

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi học kỳ II, năm học 2016 - 2017 khóa 33 cụ thể như sau:

Lịch thi học phần Giáo dục thể chất các lớp K36 học kỳ 1, năm học 2016-2017

10/01/2017 10:12

Danh sách phòng thi các môn Ngoại ngữ HP1 và HP4, HK1 năm học 2016-2017

06/01/2017 11:05

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Danh sách phòng thi các môn Ngoại ngữ HP1 và HP4, HK1 năm học 2016-2017 như sau:

Thông báo về việc thay đổi kế hoạch thi Ngoại ngữ chuẩn đầu ra đợt 1,2,3 cho sinh viên Khóa 33 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

04/01/2017 08:52

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc thay đổi kế hoạch thi Ngoại ngữ chuẩn đầu ra đợt 1,2,3 cho sinh viên Khóa 33 tại Học viện cụ thể như sau:

Lịch học trả nợ môn dành cho các lớp K33, K35B và các khóa trước

03/01/2017 09:18

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học trả nợ môn dành cho các lớp K33, K35B và các khóa trước cụ thể như sau:

Lịch thi K36 học kỳ 1, năm học 2016-2017 (Bao gồm lịch thi ngoại ngữ HP4 các lớp K34)

29/12/2016 10:58

Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tiếng Anh B2 chuẩn khung châu Âu đợt 3 năm 2016 tại Học viện

28/12/2016 15:55

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tiếng Anh B2 chuẩn khung châu Âu đợt 3 năm 2016 tại Học viện cụ thể như sau:

Kết quả thi tin học chuẩn đầu ra tin học đợt 6 năm 2016 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

27/12/2016 10:45

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi tin học chuẩn đầu ra tin học đợt 6 năm 2016 tại Học viện cụ thể như sau: