Thứ bảy 18/08/2018 08:04 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thứ tư 24/01/2018 16:16

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018 như sau:


Chú ý tải tại đây: DANH MỤC NGÀNH ĐÚNG, NGÀNH PHÙ HỢP, NGÀNH GẦN, NGÀNH KHÁC VÀ CÁC MÔN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC DỰ THI ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

Học viện Báo chí & Tuyên truyền