Thứ năm 21/09/2017 04:36 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch về việc tổ chức ký nhận bằng tốt nghiệp, bảng điểm cho học viên Cao học khóa 20

10/08/2016 15:32

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch về việc tổ chức ký nhận bằng tốt nghiệp, bảng điểm cho học viên Cao học khóa 20 cụ thể như sau:

Lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2016

10/08/2016 15:30

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2016 cụ thể như sau:

Kế hoạch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Trần Thị Tùng Lâm

18/07/2016 15:57

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Kế hoạch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở như sau:

Thông báo lịch ôn thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2016

15/07/2016 11:11

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch ôn thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2016 cụ thể như sau:

Kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Tiến Sơn

13/07/2016 10:10

Thông báo lịch ôn thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2016 tại Sóc Trăng

08/07/2016 14:37

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch ôn thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2016 tại Sóc Trăng cụ thể như sau:

Thông báo lịch học bổ sung kiến thức dự thi trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2016 tại Sóc Trăng

08/07/2016 14:35

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học bổ sung kiến thức dự thi trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2016 tại Sóc Trăng cụ thể như sau:

Lịch hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ lớp cao học Chính trị học phát triển K20 - Tây Bắc

06/07/2016 16:16

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ lớp cao học Chính trị học phát triển K20 - Tây Bắc cụ thể như sau:

Lịch học bổ sung kiến thức dự thi trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2016

30/06/2016 16:39

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học bổ sung kiến thức dự thi trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2016 như sau:

Lịch học bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2016: Ngành Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng

30/06/2016 16:34

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2016 ngành Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng như sau:

Lịch học bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2016: Ngành Triết học

30/06/2016 16:33

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2016 ngành Triết học như sau:

Lịch học bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2016: Ngành Báo chí học

30/06/2016 16:31

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016 ngành Báo chí học như sau:

Kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Trần Tiến

27/06/2016 16:11

Lịch hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Báo chí khóa 20.1 (Đợt 2)

22/06/2016 17:03

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Báo chí khóa 20.1 (Đợt 2) cụ thể như sau:

Lịch học các lớp cao học tháng 8 năm 2016

17/06/2016 16:55

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học các lớp cao học tháng 8 năm 2016 cụ thể như sau: