Thứ bảy 18/11/2017 00:12 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch học các lớp cao học tháng 1 năm 2017

21/12/2016 14:36

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học các lớp cao học tháng 1 năm 2017 cụ thể như sau:

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án tiến sĩ: Báo đảng địa phương với việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống

20/12/2016 10:53

1. Tên đề tài : Báo đảng địa phương với việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống 2. Ngành/chuyên ngành : Báo chí học 3. Mã số : 62 32 01 01 4. Nghiên cứu sinh : Nguyễn Việt Anh 5. Người hướng dẫn...

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án tiến sĩ: Nâng cao chất lượng đào tạo phóng viên truyền hình ở Việt Nam hiện nay

20/12/2016 10:30

Đề tài: Nâng cao chất lượng đào tạo phóng viên truyền hình ở Việt Nam hiện nay Ngành: Báo chí học Mã số: 62.32.01.01 Nghiên cứu sinh: Trần Tiến Người hướng dẫn: (1) TS. Nguyễn Trí Nhiệm, (2) TS. Trần Thị Thu Nga Cơ sở đào tạo: Học viện Báo...

Lịch thi học phần tháng 12 lớp NCS Báo chí K21, năm học 2016-2017

28/11/2016 15:29

Kế hoạch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Bùi Hoàng Thao

22/11/2016 17:06

Lịch thi học phần tháng 12 các lớp cao học khóa 21 năm học 2016 - 2017

21/11/2016 16:55

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi học phần tháng 12 các lớp cao học khóa 21 năm học 2016 - 2017 cụ thể như sau:

Lịch học các lớp cao học tháng 12 năm 2016

21/11/2016 16:53

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học các lớp cao học tháng 12 năm 2016 cụ thể như sau:

Thông báo về việc miễn học, miến thi học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

14/11/2016 09:54

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc miễn học, miễn thi học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ cụ thể như sau:

Lịch hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Phát thanh - Truyền hình khóa 20.2 khóa 2014 - 2016

09/11/2016 10:03

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Phát thanh - Truyền hình khóa 20.2 khóa 2014 - 2016 cụ thể như sau:

Lịch hội đồng chấm luận văn thạc sĩ lớp cao học Báo chí K20.2

09/11/2016 09:54

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch hội đồng chấm luận văn thạc sĩ lớp cao học Báo chí K20.2 cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng Anh trình độ B1 - khung châu Âu cho học viên các lớp Cao học khóa 21 (2015 - 2017)

31/10/2016 11:17

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng Anh trình độ B1 - khung châu Âu cho học viên các lớp Cao học khóa 21 (2015 - 2017) cụ thể như sau:

Lịch hội đồng chấm luận văn thạc sĩ lớp cao học Báo chí K19 - Cần Thơ

26/10/2016 15:00

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch hội đồng chấm luận văn thạc sĩ lớp cao học Báo chí K19 - Cần Thơ cụ thể như sau:

Thông báo về việc thay đổi phòng học môn chung các lớp Cao học khóa 22 đợt 2 (2016 - 2018)

26/10/2016 14:59

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc thay đổi phòng học môn chung các lớp Cao học khóa 22 đợt 2 (2016 - 2018) cụ thể như sau:

Lịch thi học phần tháng 11 các lớp cao học khóa 21 năm học 2016 - 2017

26/10/2016 14:56

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi học phần tháng 11 các lớp cao học khóa 21 năm học 2016 - 2017 cụ thể như sau:

Lịch học các lớp cao học tháng 11 năm 2016

26/10/2016 14:47

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học các lớp cao học tháng 11 năm 2016 cụ thể như sau: