Thứ năm 21/09/2017 04:39 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc thay đổi phòng học môn chung các lớp Cao học khóa 22 đợt 2 (2016 - 2018)

26/10/2016 14:59

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc thay đổi phòng học môn chung các lớp Cao học khóa 22 đợt 2 (2016 - 2018) cụ thể như sau:

Lịch thi học phần tháng 11 các lớp cao học khóa 21 năm học 2016 - 2017

26/10/2016 14:56

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi học phần tháng 11 các lớp cao học khóa 21 năm học 2016 - 2017 cụ thể như sau:

Lịch học các lớp cao học tháng 11 năm 2016

26/10/2016 14:47

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học các lớp cao học tháng 11 năm 2016 cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao học không tập trung ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội khóa 22 (2016 - 2018) tại Sóc Trăng

13/10/2016 08:51

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao học không tập trung ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội khóa 22 (2016 - 2018) tại Sóc Trăng cụ thể như sau:

Lịch sinh hoạt đầu khóa lớp cao học không tập trung ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội học khóa 22 đợt 2 (2016 - 2018) tại Sóc Trăng

13/10/2016 08:47

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch sinh hoạt đầu khóa lớp cao học không tập trung ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội học khóa 22 đợt 2 (2016 - 2018) tại Sóc Trăng cụ thể như sau:

Kế hoạch học môn chung của lớp Cao học Quản lý xã hội khóa 22 đợt 2 (2016 - 2018) hệ không tập trung tại Sóc Trăng

13/10/2016 08:43

Học viện BVaos chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch học môn chung của lớp Cao học Quản lý xã hội khóa 22 đợt 2 (2016 - 2018) hệ không tập trung tại Sóc Trăng cụ thể như sau:

Kế hoạch tiếp sinh lớp cao học không tập trung ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội khóa 22 đợt 2 (2016 - 2018) tại Sóc Trăng

13/10/2016 08:39

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tiếp sinh lớp cao học không tập trung ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội khóa 22 đợt 2 (2016 - 2018) tại Sóc Trăng cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng các lớp Cao học và Nghiên cứu sinh khóa 22 (2016 - 2018) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

13/10/2016 08:35

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng các lớp Cao học và Nghiên cứu sinh khóa 22 (2016 - 2018) tại Học viện cụ thể như sau:

Lịch sinh hoạt đầu khóa các lớp cao học khóa 22 đợt 2 (2016 - 2018) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

13/10/2016 08:31

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch sinh hoạt đầu khóa các lớp cao học khóa 22 đợt 2 (2016 - 2018) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Kế hoạch về việc bố trí hội trường các môn chuyên ngành các lớp Cao học 22 đợt 2 (2016-2018) hệ tập trung và không tập trung tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

13/10/2016 08:28

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch về việc bố trí hội trường các môn chuyên ngành các lớp Cao học 22 đợt 2 (2016-2018) hệ tập trung và không tập trung tại Học viện cụ thể như sau:

Kế hoạch về việc bố trí lịch học và hội trường môn chung các lớp Cao học 22 đợt 2 (2016-2018) hệ tập trung và không tập trung tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

13/10/2016 08:25

Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch về việc bố trí lịch học và hội trường môn chung các lớp Cao học 22 đợt 2 (2016-2018) hệ tập trung và không tập trung tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức tiếp sinh các lớp Cao học khóa 22 đợt 2 (2016-2018) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

13/10/2016 08:22

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức tiếp sinh các lớp Cao học khóa 22 đợt 2 (2016-2018) tại Học viện cụ thể như sau:

Kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện cho NCS Nguyễn Văn Trường

07/10/2016 16:41

Kế hoạch học tập và thực hiện luận án tiến sĩ K22 các chuyên ngành: Công tác Tư tưởng, Báo chí học, Triết học

01/10/2016 11:42

Kế hoạch tiếp sinh và sinh hoạt đầu khóa NCS K22

30/09/2016 08:30