Thứ hai 22/01/2018 01:42 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch hội đồng bảo vệ luận văn cao học Xây dựng Đảng - Chính quyền Nhà nước K19 không tập trung

26/05/2015 16:00

Lịch hội đồng bảo vệ luận văn cao học Xây dựng Đảng - Chính quyền Nhà nước K19 không tập trung và K19 tập trung như sau:

Lịch hội đồng bảo vệ luận văn cao học Xây dựng Đảng - Chính quyền Nhà nước K19 không tập trung và K19 tập trung

26/05/2015 15:58

Lịch hội đồng bảo vệ luận văn cao học Xây dựng Đảng - Chính quyền Nhà nước K19 không tập trung và K19 tập trung

Lịch học các lớp cao học tháng 6 năm 2015

25/05/2015 16:25

Ban Quản lý Đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học các lớp cao học tháng 6 năm 2015 như sau:

Quyết định về việc xác định điểm trúng tuyển vào Cao học khóa 21 đợt 1 năm 2015

25/05/2015 16:18

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định về việc xác định điểm trúng tuyển vào Cao học khóa 21 đợt 1 năm 2015 như sau:

Lịch hội đồng bảo vệ luận văn cao học Xây dựng Đảng - Chính quyền Nhà nước K19

20/05/2015 14:20

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học đồng bảo vệ luận văn cao học Xây dựng Đảng - Chính quyền Nhà nước K19 như sau:

Lịch thi học phần lớp NCS Triết học K20

20/05/2015 14:19

Lịch thi học phần các lớp cao học K20 năm học 2014-2015

20/05/2015 14:18

Lịch các hội đồng bảo vệ cao học K19 Công tác tư tưởng tại Học viện

18/05/2015 15:12

Lịch các hội đồng bảo vệ cao học K19 Công tác tư tưởng tại Học viện

Lịch hội đồng bảo vệ luận văn cao học Xây dựng Đảng - Chính quyền Nhà nước K19

18/05/2015 15:10

Lịch hội đồng bảo vệ luận văn cao học Xây dựng Đảng - Chính quyền Nhà nước K19

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2015

15/05/2015 10:49

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2015 như sau:

Thông báo về việc cấp bằng cho học viên cao học

05/05/2015 10:07

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc cấp bằng cho học viên cao học như sau:

Kế hoạch tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp các lớp Cao học khóa 18 (2012-2014) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

27/04/2015 15:14

Lịch học các lớp cao học tháng 5 năm 2015

23/04/2015 14:35

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học các lớp cao học tháng 5 năm 2015 như sau:

Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học báo chí khóa 18 tập trung

17/04/2015 14:07

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học báo chí khóa 18 tập trung như sau:

Danh sách phòng thi thi cao học đợt 1 năm 2015 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

14/04/2015 15:28

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách phòng thi thi cao học đợt 1 năm 2015 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau: