Thứ năm 21/09/2017 04:38 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thanh Thảo

17/06/2016 14:56

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thanh Thảo cụ thể như sau:

Lịch thi học phần tháng 8 các lớp cao học khóa 21 năm học 2015 - 2016

14/06/2016 15:19

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi học phần tháng 8 các lớp cao học khóa 21 năm học 2015 - 2016 cụ thể như sau:

Kế hoạch bảo vệ luận văn tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Phạm Thu Phong

07/06/2016 15:40

Kế hoạch về việc mở lớp tiếng Anh trình độ B1, khung Châu Âu cho các lớp Cao học khóa 20 đợt 2 tại Trà Vinh và Sóc Trăng

23/05/2016 09:22

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch về việc mở lớp tiếng Anh trình độ B1, khung Châu Âu cho các lớp Cao học khóa 20 đợt 2 tại Trà Vinh và Sóc Trăng cụ thể như sau:

Lịch học các lớp cao học tháng 6 năm 2016

20/05/2016 17:11

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học các lớp cao học tháng 6 năm 2016 cụ thể như sau:

Lịch thi học phần tháng 6 các lớp cao học khóa 20, 21 năm học 2015 - 2016

20/05/2016 17:09

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi học phần tháng 6 các lớp cao học khóa 20, 21 năm học 2015 - 2016 cụ thể như sau:

Lịch hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Báo chí khóa 20.1

20/05/2016 15:44

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Báo chí khóa 20.1 cụ thể như sau:

Lịch sinh hoạt đầu khóa các lớp cao học khóa 22 đợt 1(2016-2018) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

17/05/2016 15:00

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch sinh hoạt đầu khóa các lớp cao học khóa 22 đợt 1(2016-2018) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Kế hoạch về việc bố trí hội trường môn chuyên ngành các lớp cao học khóa 22 đợt 1(2016-2018) hệ không tập trung tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

17/05/2016 14:58

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch về việc bố trí hội trường môn chuyên ngành các lớp cao học khóa 22 đợt 1(2016-2018) hệ không tập trung tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Kế hoạch về việc bố trí lịch học và hội trường môn chung các lớp cao học khóa 22 đợt 1(2016-2018) hệ không tập trung tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

17/05/2016 14:56

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch về việc bố trí lịch học và hội trường môn chung các lớp cao học khóa 22 đợt 1(2016-2018) hệ không tập trung tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức tiếp sinh các lớp Cao học khóa 22 đợt 1 (2016-2018) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

17/05/2016 14:54

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức tiếp sinh các lớp Cao học khóa 22 đợt 1 (2016-2018) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng các lớp Cao học khóa 22 đợt 1 (2016-2018) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

17/05/2016 14:49

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng các lớp Cao học khóa 22 đợt 1 (2016-2018) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Văn Út

13/05/2016 15:04

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Văn Út cụ thể như sau:

Kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Đỗ Minh Tuấn

13/05/2016 15:02

Thông báo mở lớp tiếng Anh trình độ B1 cho học viên ôn thi đầu vào thạc sĩ, nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2016 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

12/05/2016 17:14

Học viện Báo chí và Tuyên truyền Thông báo mở lớp tiếng Anh trình độ B1 cho học viên ôn thi đầu vào thạc sĩ, nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2016 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau: