Thứ bảy 18/11/2017 00:13 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch học các lớp cao học tháng 10 năm 2016

23/09/2016 15:56

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học các lớp cao học tháng 10 năm 2016 cụ thể như sau:

Lịch thi học phần tháng 10 lớp NCS Triết khóa 21 năm học 2016-2017

23/09/2016 15:10

Lịch thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2016 ngành chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội tại Sóc Trăng

21/09/2016 10:22

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2016 ngành chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội tại Sóc Trăng cụ thể như sau:

Kế hoạch triệu tập NCS các khóa 17, 18, 19 và 20 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

20/09/2016 08:30

Lịch thi học phần tháng 9 lớp NCS CTTT khóa 21 năm học 2016-2017

30/08/2016 13:49

Thông báo về việc miễn học, miễn thi học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

24/08/2016 14:57

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc miễn học, miễn thi học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ cụ thể như sau:

Thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 các lớp Cao học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

23/08/2016 14:47

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 các lớp Cao học tại Học viện cụ thể như sau:

Kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Tri Thức

23/08/2016 08:30

Lịch học các lớp cao học tháng 9 năm 2016

22/08/2016 10:20

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học các lớp cao học tháng 9 năm 2016 cụ thể như sau:

Lịch thi học phần tháng 9 các lớp cao học khóa 21 năm học 2016 - 2017

22/08/2016 10:18

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi học phần tháng 9 các lớp cao học khóa 21 năm học 2016 - 2017 cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức Lễ Bế giảng lớp Cao học không tập trung ngành Chính trị học khóa 20 (2014-2016) tại Phú Thọ

10/08/2016 15:38

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức Lễ Bế giảng lớp Cao học không tập trung ngành Chính trị học khóa 20 (2014-2016) tại Phú Thọ cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 cho các lớp Cao học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

10/08/2016 15:35

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 cho các lớp Cao học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Kế hoạch về việc tổ chức ký nhận bằng tốt nghiệp, bảng điểm cho học viên Cao học khóa 20

10/08/2016 15:32

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch về việc tổ chức ký nhận bằng tốt nghiệp, bảng điểm cho học viên Cao học khóa 20 cụ thể như sau:

Lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2016

10/08/2016 15:30

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2016 cụ thể như sau:

Kế hoạch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Trần Thị Tùng Lâm

18/07/2016 15:57

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Kế hoạch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở như sau: