Thứ bảy 18/08/2018 08:06 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông tin luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vũ Thùy Dương

17/08/2018 16:56

Học viện Báo chí và Tuyên truyền trân trọng giới thiệu thông tin luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vũ Thùy Dương cụ thể như sau:

Thông báo về việc đăng ký gia hạn học tập của các lớp NCS K.21 (2015 - 2018)

14/08/2018 16:05

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc đăng ký gia hạn học tập của các lớp NCS K.21 (2015 - 2018) cụ thể như sau:

Lịch học lớp nghiên cứu sinh Công tác tư tưởng khóa 23 (2017 - 2020)

14/08/2018 15:59

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học lớp nghiên cứu sinh Công tác tư tưởng khóa 23 (2017 - 2020)

Kế hoạch bảo vệ chuyên đề Tiến sĩ của NCS Định Thị Giang

10/08/2018 15:48

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch bảo vệ chuyên đề Tiến sĩ của NCS Định Thị Giang cụ thể như sau:

Thông báo về việc miễn học phí, miễn thi học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo thạc sĩ

08/08/2018 10:01

Thông báo về việc miễn học phí, miễn thi học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo thạc sĩ

Kế hoạch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Lưu Trần Toàn

03/08/2018 10:17

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Lưu Trần Toàn cụ thể như sau:

Thông báo về việc mở lớp tiếng Anh trình độ B1 - Khung châu Âu đợt 2 năm 2018 cho học viên các lớp Cao học và thí sinh dự thi đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2018

03/08/2018 10:14

Thông báo về việc mở lớp tiếng Anh trình độ B1 - Khung châu Âu đợt 2 năm 2018 cho học viên các lớp Cao học và thí sinh dự thi đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2018 cụ thể như sau:

Lịch học bổ sung kiến thức dự thi trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2018

02/08/2018 09:13

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học bổ sung kiến thức dự thi trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2018 cụ thể như sau:

Lịch thi học phần lớp Nghiên cứu sinh Xuất bản khóa 23 năm học 2018 - 2019

13/07/2018 15:53

Lịch thi học phần lớp Nghiên cứu sinh Xuất bản khóa 23 năm học 2018 - 2019 như sau:

Lịch thi học phần các lớp cao học năm 2018

28/06/2018 17:07

Lịch thi học phần các lớp cao học năm 2018

Lịch học các lớp cao học tháng 8 năm 2018

28/06/2018 17:05

Lịch học các lớp cao học tháng 8 năm 2018

Kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Đào Thu Hiền

19/06/2018 08:28

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Đào Thu Hiền cụ thể như sau:

Lịch sinh hoạt đầu khóa các lớp Nghiên cứu sinh khóa 24 (2018 - 2021)

11/06/2018 15:17

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch sinh hoạt đầu khóa các lớp Nghiên cứu sinh khóa 24 (2018 - 2021) cụ thể như sau:

Kế hoạch tiếp sinh Nghiên cứu sinh khóa 24 (2018 - 2021)

11/06/2018 15:15

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tiếp sinh Nghiên cứu sinh khóa 24 (2018 - 2021) cụ thể như sau:

Kế hoạch lịch sinh hoạt đầu khóa các lớp Cao học khóa 24 đợt 1 năm 2018 - 2020

31/05/2018 10:20

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch lịch sinh hoạt đầu khóa các lớp Cao học khóa 24 đợt 1 năm 2018 - 2020 cụ thể như sau: