Thứ tư 21/02/2018 04:13 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Danh sách lý lịch khoa học cán bộ, giảng viên (cập nhật đến ngày 30/03/2016)

Thứ tư 30/03/2016 10:56

TT

HỌ VÀ

TÊN

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1       

Lưu Văn

An

Xem tại đây

2       

Hoàng

Anh

Xem tại đây

3       4       

Vũ Quang

Ánh

Xem tại đây

5       

Hoàng Quốc

Bảo

Xem tại đây

6       

Lê Thị Thúy

Bình

Xem tại đây

7       

Doãn Thị

Chín

Xem tại đây

8       

Trần Thị Anh

Đào

Xem tại đây

9       

Trần Thị Mai

Dung

Xem tại đây

10  

Nguyễn Văn

Dững

Xem tại đây

11  

Vũ Thùy

Dương

Xem tại đây

12  

Trương Thị

Duyên

Xem tại đây

13  

Trần Thanh

Giang

Xem tại đây

14  

Phùng Văn

Hải

Xem tại đây

15  

Trần Văn

Hải

Xem tại đây

16  

Lê Thị

Hằng

Xem tại đây

17  

Phạm Quế

Hằng

Xem tại đây

18  

Nguyễn Đức

Hạnh

Xem tại đây

19  

Nguyễn Thị Ngọc

Hoa

Xem tại đây

20  

Nguyễn Thị

Hồng

Xem tại đây

21  

Đỗ Mai

Hương

Xem tại đây

22  

Phó Thanh

Hương

Xem tại đây

23  

Trần Thị

Hương

Xem tại đây

24  

Trương Thị

Kiên

Xem tại đây

25  

Phạm Huy

Kỳ

Xem tại đây

26  

Nguyễn Thị Mỹ

Linh

Xem tại đây

27  

Nguyễn Thị Ngọc

Loan

Xem tại đây

28  

Đỗ Đức

Long

Xem tại đây

29  

Nguyễn Văn

Minh

Xem tại đây

30  

Trương Ngọc

Nam

Xem tại đây

31  

Lê Đình

Năm

Xem tại đây

32  

Mai Đức

Ngọc

Xem tại đây

33  

Đoàn Thị Minh

Oanh

Xem tại đây

34  

Vũ Hào

Quang

Xem tại đây

35  

Trần Thu

Quỳnh

Xem tại đây

36  

Quản Văn

Sỹ

Xem tại đây

37  

Đinh Thị Thanh

Tâm

Xem tại đây

38  

Lê Thị

Thảo

Xem tại đây

39  

Phạm Văn

Thấu

Xem tại đây

40  

Nguyễn Thị Minh

Thùy

Xem tại đây

41  

Vũ Thị Ngọc

Thùy

Xem tại đây

42  

Nguyễn Vũ

Tiến

Xem tại đây

43  

Phạm Hương

Trà

Xem tại đây

44  

Lưu Huyền

Trang

Xem tại đây

45  

Trần Thị Minh

Tuyết

Xem tại đây

46  

Phạm Thị Thanh

Vân

Xem tại đây

47  

Nguyễn Văn

Việt

Xem tại đây


- Danh sách Lý lịch khoa học được sắp xếp theo abc 

- Danh sách được cập nhật đến ngày 30/03/2016 (Tiếp tục được cập nhật)

Học viện Báo chí & Tuyên truyền