Thứ bảy 18/08/2018 08:04 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân cho sinh viên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào khóa 34 (2014 - 2018)

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân cho sinh viên các lớp đại học chính quy khóa 34 và 36B đợt 1 năm 2018

Kết quả khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên K32

Chương trình đào tạo đại học

Báo cáo Tự đánh giá theo bộ tiêu chí của Học viện Chính trị quốc gia

Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2017 - 2018

Quyết định về việc ban hành Chuẩn đầu ra các Chương trình đào tạo trình độ Đại học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Dự thảo Báo cáo tự đánh giá để đăng ký kiểm định chất lượng năm 2017

Mẫu phôi bằng chứng chỉ ngoại ngữ

Mẫu phôi bằng Tiến sĩ

Mẫu phôi bằng cử nhân

Báo cáo tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2015

Thông báo công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2012 - 2016

Báo cáo tự đánh giá để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thông báo công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2011 - 2015