Chủ nhật 24/06/2018 04:29 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Tạp chí Điện tử Thời trang vàng tuyển dụng phóng viên, Biên tập viên

Thứ ba 11/04/2017 15:24

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển Tạp chí Điện tử Thời trang vàng tuyển dụng phóng viên, Biên tập viên thông tin chi tiết như sau:


Học viện Báo chí & Tuyên truyền