Thứ bảy 22/09/2018 17:03 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Kon Tum tuyển phóng viên, phát thanh viên

Thứ hai 18/06/2018 15:04

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Kon Tum tuyển phóng viên, phát thanh viên

Học viện Báo chí & Tuyên truyền