Thứ tư 21/02/2018 05:58 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Công ty Cổ phần xuất bản và giáo dục Quảng Văn tuyển cộng tác viên

Thứ hai 05/06/2017 09:33

Công ty Cổ phần xuất bản và giáo dục Quảng Văn tuyển thực tập sinh, cộng tác viên, nhân viên chính thức: Biên tập viên, Chuyên viên bản quyền, Thiết kế, Truyền thông... cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền