Thứ ba 20/02/2018 00:58 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kết quả thi tiếng Anh B1 chuẩn khung châu Âu đợt 3 năm 2016 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thứ bảy 07/01/2017 11:24

Kết quả thi tiếng Anh B1 chuẩn khung châu Âu đợt 3 năm 2016 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền