Thứ bảy 22/09/2018 16:24 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

KHOA CHÍNH TRỊ HỌC

Thứ năm 17/08/2017 09:25

               
               
               
               
               
               
               
               


I. Giới thiệu


Quá trình hình thành và phát triển khoa Chính trị học

Từ khi thành lập đến nay, Khoa đã đào tạo được trên 1000 cử nhân hệ đại học chính quy, gần 3000 cử nhân hệ vừa làm vừa học, gần 500 thạc sĩ. Giảng viên của Khoa đã chủ trì 3 đề tài cấp Nhà nước, chủ trì 10 đề tài cấp bộ và hơn 60 đề tài cấp cơ sở, đã có trên 50 đầu sách tham khảo, chuyên khảo và giáo trình; có hàng trăm bài báo được công bố trên các tạp chí và các cuộc hội thảo khoa học trong và quốc tế.

Trải qua hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, Khoa đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giấy khen của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Khoa liên tục đạt được danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc, Tập thể lao động tiên tiến. Chi bộ nhiều năm đạt được danh hiệu: Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Nhiều cá nhân trong Khoa đạt được các danh hiệu, thành tích trong công tác được cấp trên ghi nhận.

Bên cạnh đó, Khoa không ngừng xúc tiến hợp tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học với nhiều cơ quan, trường đại học, học viện, trung tâm nghiên cứu trong nước; đồng thời triển khai hoạt động hợp tác với một số đối tác nước ngoài: Đại học Thammasat (Thái Lan), Học viện phát triển, quản lý Singapore (MDIS)… nhằm trao đổi kinh nghiệm về đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

 

II. Chức năng và nhiệm vụ

Đào tạo ngành Chính trị học bậc đại học (Chuyên ngành Chính trị phát triển và Chính sách công) và sau đại học. Tham gia đào tạo Chính trị học cho các chuyên ngành trong Học viện bậc đại học và sau đại học.

Bồi dưỡng về chính trị và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, cho giảng viên chính trị các trường đại học, cao đẳng, trung học, trường chính trị, trung tâm bồi dưỡng chính trị.

Nghiên cứu khoa học phục vụ nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, góp phần làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra trong quá trình xây dựng chế độ và bảo vệ đất nước.

Đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên của Khoa.


III. Chương trình đào tạo


1. Các chuyên ngành đào tạo:

Cử nhân Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển: Đào tạo trình độ đại học đội ngũ cán bộ Chính trị học có trình độ lý luận chính trị vững vàng; Có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt; Có năng lực chuyên môn sâu, kỹ năng thành thạo; Có khả năng tham mưu lãnh đạo, kiểm tra, giảng dạy, nghiên cứu trong hệ thống chính trị các cấp, các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp, các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu, đồng thời có khả năng học tập để nâng cao trình độ ở những bậc học cao hơn.

Cử nhân Chính trị học, chuyên ngành Chính sách côngĐào tạo cử nhân chuyên ngành Chính sách công, có lập trường chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức phục vụ nhân dân, nắm vững chuyên môn về hoạch định, phân tích, thực thi, đánh giá chính sách công. Có khả năng tham mưu, tư vấn hoạch định, đánh giá, phản biện, tổ chức thực hiện và tuyên truyền chính sách; Nghiên cứu và giảng dạy khoa học Chính sách công; Có cơ hội học tập sau đại học ngành Chính trị học trong và ngoài nước.

Thạc sỹ chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển: Đào tạo thạc sỹ Chính trị học định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng chuyên ngành Chính trị phát triển. Học viên có khả năng am hiểu sâu về lĩnh vực khoa học chính trị, nắm vững lý luận, có khả năng áp dụng vào thức tiễn công việc tác lãnh đạo, quản lý, giảng dạy, nghiên cứu, chuyên gia các lĩnh vực chính trị, xã hội…

2. Điều kiện tin học, ngoại ngữ khi tốt nghiệp:

- Trình độ ngoại ngữ: người học sau khi tốt nghiệp đạt khung B1 châu Âu (tương đương 500 điểm TOEIC hoặc 450 điểm TOEFL hoặc 4.5 điểm IELTS).

- Trình độ tin học: người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức tin học văn phòng trình độ A, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác.

3. Một số học phần chính:

CHÍNH TRỊ PHÁT TRIỂN

CHÍNH SÁCH CÔNG

Chính trị học Việt Nam

Hoạch định chính sách

Thể chế chính trị thế giới đương đại

Thực thi chính sách

Quyền lực chính trị và cầm quyền

Phân tích chính sách

Lịch sử tư tưởng chính trị

Đánh giá chính sách

Chính trị quốc tế đương đại

Truyền thông đại chúng với quy trình chính sách

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý

Kỹ năng xử lý điểm nóng chính trị - xã hội

Công nghệ vận động hành lang

Kỹ năng giao tiếp chính trị

Tham nhũng và phòng chống tham nhũng chính sách

Nghiệp vụ hành chính, lễ tân, văn phòng

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý

Tâm lý học lãnh đạo quản lý

Chính sách đô thị, chính sách y tế, giáo dục

Công nghệ vận động hành lang

Chính sách dân số, lao động, việc làm

Chính trị học phát triển

Nghiệp vụ hành chính, lễ tân, văn phòng

Chính trị học so sánh

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý


4. Giáo trình, sách chuyên khảo:


Danh mục các giáo trình, sách tham khảo do Khoa biên soạn phục vụ đào tạo

STT

Tên sách

Loại sách

Nhà,năm xuất bản

01

Đổi mới quan hệ giữa Đảng, Chính quyền và Đoàn thể nhân dân cấp phường trong điều kiện kinh tế thị trường (Chủ biên: PGS,TS. Dương Xuân Ngọc)

Chuyên khảo

CTQG, 1995

02

Về đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ sở Đảng ở nông thôn và đường phố (Chủ biên: PGS, TS. Dương Xuân Ngọc)

Chuyên khảo

CTQG, 1995

03

Chính trị học đại cương (Chủ biên: PGS, TS. Dương Xuân Ngọc)

Giáo trình

CTQG, 1999

04

Mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân cấp xã ở nước ta hiện nay (Chủ biên: PGS, TS. Dương Xuân Ngọc)

Tham khảo

CTQG, 2000

05

Thực hiện Qui chế dân chủ ở cấp xã- lý luận và thực tiễn (Chủ biên: PGS, TS. Dương Xuân Ngọc)

Tham khảo

CTQG, 2000

06

Lịch sử tư tưởng chính trị  (Chủ biên: PGS, TS. Dương Xuân Ngọc)

Giáo trình

CTQG, 2001

07

Đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp nhà nước (Chủ biên: PGS TS Dương Xuân Ngọc- TS Trịnh Đức Hồng)

Tham khảo

CTQG, 2002

08

Thể chế chính trị thế giới đương đại (Chủ biên: PGS, TS. Dương Xuân Ngọc- TS. Lưu Văn An)

Giáo trình

CTQG, 2003

09

Giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (PGS, TS. Dương Xuân Ngọc)

Tham khảo

CTQG, 2004

10

Chính trị học Việt Nam (Chủ biên: PGS, TS. Dương Xuân Ngọc)

Giáo trình

CTQG, 2005

11

Tìm hiểu môn học Chính trị học (PGS, TS. Dương Xuân Ngọc- TS Lưu Văn An)

Tham khảo

LLCT, 2005

12

Quan hệ chính trị quốc tế (GS,TS.Dương Xuân Ngọc – TS. Lưu Văn An)

Giáo trình

CTQG, 2008

13

Truyền thông đại chúng ở các nước phát triển (Chủ biên: TS. Lưu Văn An)

Chuyên khảo

CTQG, 2008

14

Khoa học về chính sách công (Chủ biên: GS TS Dương Xuân Ngọc- ThS Đỗ Đức Minh

Giáo trình

CTQG, 2008

15

Xây dựng xã hội dân sự ở Việt Nam- Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (Chủ biên: GS. Dương Xuân Ngọc)

Chuyên khảo

CTQG, 2009

16

Tác phẩm Hồ Chí Minh và văn kiện Đảng Cộng sản Việt Nam về chính trị (Chủ biên: TS. Lưu Văn An)

Giáo trình

CTQG, 2009

17

Thể chế chính trị thế giới đương đại (GS.TS.Dương Xuân Ngọc – TS. Lưu Văn An)

Giáo trình

CTHC2009

18

Chính trị với quản lý xã hội (TS. Dương Thị Thục Anh-PGS, TS. Lưu Văn An)

Giáo trình

CTHC2010

19

Hỏi và đáp những vấn đề cơ bản của Chính trị học (Chủ biê; PGS,TS. Lưu Văn An, GS,TS. Dương Xuân Ngọc)

Tham khảo

CTHC 2011

20

Chính trị học so sánh (Chủ biên: TS Lưu Văn An)

Giáo trình

2011

21

Giới thiệu các tác phẩm của chủ nghĩa Mác-Lê nin về chính trị (Chủ biên: TS. Nguyễn Xuân Phong)

Giáo trình

CTQG, 2011

22

Quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam (Chủ biên:GS.Dương Xuân Ngọc)

Chuyên khảo

CTQG, 2012

23

Thể chế chính trị Việt Nam- Lịch sử hình thành và phát triển

Giáo trình

CTHC-2012

24

Vai trò của Nhà nước trong việc thực hiện công bằng xã hội (Chủ biên: TS.Võ Thị Hoa)

Chuyên khảo

CTQG, 2012

25

Lý thuyết mô hình phát triển (Chủ biên: PGS, TS. Lưu Văn An)

Giáo trình

LLCT 2014

26

Chính trị học nâng cao (Chủ biên: PGS, TS. Lưu Văn An)

Giáo trình

CTQG-ST, 2016

 

IV. Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Chính trị phát triển có thể làm:

 - Cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên viên, làm tư vấn trong các tổ chức, cơ quan thuộc hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội.

 - Nghiên cứu viên ở các viện nghiên cứu, các trung tâm về chính trị, chính sách.

 - Giảng viên dạy các khoa học chính trị ở các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp, các trường chính trị, trung tâm bồi dưỡng chính trị (sau khi học bổ sung nghiệp vụ sư phạm).

- Phóng viên, biên tập viên chương trình chính tri- xã hội cho các cơ quan báo chí, truyền hình.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Chính sách công có thể làm:

 - Cán bộ lãnh đạo, tham mưu, tư vấn chính sách trong các tổ chức, cơ quan thuộc hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội.

 - Nghiên cứu viên ở các viện nghiên cứu về chính trị, chính sách, phân tích chính sách.

 - Giảng viên dạy chính sách công ở các trường đại học (sau khi học bổ sung nghiệp vụ sư phạm)


V. Đội ngũ giảng viên

Cùng với sự phát triển của Học viện, Khoa không ngừng lớn mạnh, chất lượng cao: 100% có trình độ thạc sỹ; 70% trình độ tiến sĩ, trong đó có 01 GS,TS; 02 PGS,TS. Ngoài ra Khoa xây dựng đội ngũ thỉnh giảng và nghiên cứu có chất lượng cao từ các cơ sở đào tạo và nghiên cứu như: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia, Học viện khu vực I, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Đại học quốc gia Hà Nội, Học viện Chính sách và Phát triển; Đại học Nội vụ…

Danh sách giảng viên khoa Chính trị học 

 

PGS, TS. Nguyễn Xuân Phong

* Chức vụ:

  - Trưởng Khoa

  - Đảng ủy viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền

  - Bí thư chi bộ Khoa

* Học hàm, học vị:

  - Tiến sĩ Triết học tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

  - Phó Giáo sư Chính trị học

* Kinh nghiệm giảng dạy: Trên 20 năm

* Lĩnh vực nghiên cứu: Chính trị học, Lịch sử tư tưởng chính trị, Khoa học quản lý, Kỹ năng hành chính văn phòng…

* Thành tích:

 - Đề tài: Chủ nhiệm 8 đề tài cấp cơ sở, thành viên của 6 đề tài các cấp từ cấp cơ sở tới cấp Nhà nước

 - Bài báo, kỷ yếu hội thảo: Công bố gần 40 bài nghiên cứu khoa học trên các tạp chí và kỷ yếu khoa học quốc gia và quốc tế

 - Giáo trình, sách chuyên khảo: Đã xuất bản và tham gia viết 6 giáo trình, sách chuyên khảo.

- Nhận Bằng khen của Giám Đốc HV CTQGHCM, Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, nhiều năm là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, nhận nhiều giấy khen về giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

 

TS. Võ Thị Hoa

 * Chức vụ:

  - Phó trưởng khoa

* Học hàm, học vị:

 - Tiến sĩ Chính trị học tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

* Kinh nghiệm giảng dạy: Trên 20 năm

* Lĩnh vực nghiên cứu: Chính trị học phát triển, Quyền lực chính trị và cầm quyền, Kỹ năng xử lý xung đột chính trị.

* Thành tích:

 - Đề tài: Chủ nhiệm và tham gia 3 đề tài các cấp

 - Bài báo, kỷ yếu hội thảo: Công bố trên 10  bài nghiên cứu khoa học trên các tạp chí và kỷ yếu khoa học quốc gia và quốc tế

 - Giáo trình, sách chuyên khảo: Đã xuất bản 2 sách chuyên khảo
 

TS. Dương Thị Thục Anh

* Chức vụ:

 - Phó trưởng khoa

 - Trưởng bộ môn Lịch sử tư tưởng chính trị

* Học hàm, học vị:

 - Tiến sĩ Triết học tại đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

* Kinh nghiệm giảng dạy: Trên 20 năm

* Lĩnh vực nghiên cứu: Lịch sử tư tưởng chính trị, Chính trị với Quản lý xã hội, Chính trị học Việt Nam, Kỹ năng lãnh đạo quản lý…

* Thành tích:

 - Đề tài: Chủ nhiệm và tham gia 2 đề tài các cấp

 - Bài báo, kỷ yếu hội thảo: Công bố gần 10 bài nghiên cứu khoa học trên các tạp chí và kỷ yếu khoa học quốc gia và quốc tế

  - Giáo trình, Sách chuyên khảo: Đã xuất bản 3 giáo trình, sách chuyên khảo
 

GS,TS. Dương Xuân Ngọc

 * Chức vụ:

  - Trưởng bộ môn Quyền lực chính trị và Cầm quyền

  - Uỷ viên Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước liên ngành Xã hội học - Triết học - Chính trị học

  - Nguyên Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

  - Nguyên Trưởng khoa Chính trị học

* Học hàm, học vị:

   - Tiến sĩ Chính trị học

   - Giáo sư Chính trị học

* Kinh nghiệm giảng dạy: Gần 40 năm

* Lĩnh vực nghiên cứu: Chính trị học, Chính sách công, Quan hệ quốc tế, Phòng chống tham nhũng chính sách, Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy chính trị học…

* Thành tích:

 - Đề tài: Chủ nhiệm 19 đề tài các cấp

 - Bài báo, kỷ yếu hội thảo: Công bố gần 80 bài nghiên cứu khoa học trên các tạp chí và kỷ yếu khoa học quốc gia và quốc tế

  - Giáo trình, Sách chuyên khảo: Xuất bản và tham gia viết trên 40 đầu sách

  - Nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen, kỷ niệm chương
 

PGS,TS. Lưu Văn An

* Chức vụ:

  - Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

  - Nguyên Trưởng khoa Chính trị học

* Học hàm, học vị:

  - Tiến sĩ Sử học

 - Phó giáo sư Chính trị học

* Kinh nghiệm giảng dạy: Trên 20 năm

* Lĩnh vực nghiên cứu: Chính trị học, Chính sách công, Quan hệ quốc tế, Truyền thông chính trị, Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy chính trị học…

* Thành tích:

 - Đề tài: Chủ nhiệm, tham gia 15 đề tài các cấp khác

 - Bài báo, kỷ yếu hội thảo: Công bố trên 50 công trình nghiên cứu

  - Giáo trình, sách chuyên khảo: Hơn 20 đầu sách

 

TS. Nguyễn Thị Thanh

 * Chức vụ:

  - Nguyên Phó trưởng khoa Chính trị học

* Học hàm, học vị:

- Tiến sĩ Chính trị học

* Kinh nghiệm giảng dạy: Gần 40 năm

* Lĩnh vực nghiên cứu: Chính trị học, Chính sách công, Quan hệ quốc tế, Phòng chống tham nhũng chính sách, Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy chính trị học…

* Thành tích:

- Đề tài: Chủ nhiệm và tham gia 16 đề tài các cấp

 - Bài báo, kỷ yếu hội thảo: Công bố trên 30 bài nghiên cứu khoa học trên các tạp chí và kỷ yếu khoa học quốc gia và quốc tế

- Giáo trình, Sách chuyên khảo: Xuất bản và tham gia viết  nhiều giáo trình, sách chuyên khảo

- Nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen, Kỷ niệm chương
 

TS. Lưu Thúy Hồng

 * Chức vụ:

  - Trưởng bộ môn Chính sách công

  - Phó bí thư chi bộ Khoa

* Học hàm, học vị:

 - Tiến sĩ Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao

* Kinh nghiệm giảng dạy: Gần 15 năm

* Lĩnh vực nghiên cứu: Chính trị học, Chính sách công, phân tích, đánh giá chính sách, Quan hệ quốc tế, Chính trị học so sánh, Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy chính sách công…

* Thành tích:

 - Đề tài: Chủ nhiệm và tham gia 4 đề tài cấp cơ sở

 - Bài báo, kỷ yếu hội thảo: Công bố gần 20 bài báo khoa học trên các tạp chí và kỷ yếu khoa học quốc gia và quốc tế

 - Giáo trình, Sách chuyên khảo: 1 sách chuyên khảo

 - Nhận nhiều Giấy khen về thành tích trong giảng dạy

 

TS Nguyễn Thị Hoa

 * Chức vụ:

 - Giảng viên

* Học hàm, học vị:

 - Tiến sĩ Chính trị học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ chí Minh

* Kinh nghiệm giảng dạy: Trên 10 năm

* Lĩnh vực nghiên cứu: Chính trị học, chính sách công, Hoạch định chính sách, Công nghệ vận động hành lang, Chính trị và chính sách…

* Thành tích:

 - Đề tài: Tham gia 11 đề tài khoa học các cấp

 - Bài báo, kỷ yếu hội thảo: Công bố 15 bài nghiên cứu khoa học trên các tạp chí và kỷ yếu khoa học quốc gia và quốc tế

- Nhận nhiều Giấy khen về thành tích trong giảng dạy 

ThS. Tô Thị Oanh


 * Chức vụ:

  - Giảng viên

  - Chủ tịch Công đoàn Khoa

* Học hàm, học vị:

- Thạc sĩ Chính trị học tại Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

* Kinh nghiệm giảng dạy: Gần 10 năm

* Lĩnh vực nghiên cứu: Chính trị học, Quyền lực chính trị và cầm quyền, Chính trị với quản lý xã hội…

*Thành tích:

 - Đề tài: Tham gia 1 đề tài cấp ban Đảng

 - Bài báo, kỷ yếu hội thảo: Công bố 5 bài nghiên cứu khoa học trên các tạp chí và kỷ yếu khoa học quốc gia và quốc tế

 

ThS. Trần Thị Hoa Lê


 * Chức vụ:

  - Giảng viên

  - Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa

* Học hàm, học vị:

  - Thạc sĩ Chính trị học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 - Hiện đang là Nghiên cứu sinh Chính trị học tại Viện hàn lâm Khoa học xã hội

* Kinh nghiệm giảng dạy: Gần 10 năm

* Lĩnh vực nghiên cứu:Chính trị học, Chính sách công, quyền lực chính trị và cầm quyền, Giao tiếp chính trị…

* Thành tích:

 - Đề tài: Tham gia 6 đề tài khoa học các cấp

 - Bài báo, kỷ yếu hội thảo: Công bố 6 bài nghiên cứu khoa học trên các tạp chí và kỷ yếu khoa học quốc gia và quốc tế

 

ThS. Lưu Văn Thắng


 * Chức vụ:

 - Giảng viên

 - Bí thư liên chi đoàn khoa Chính trị học

* Học hàm, học vị:

 - Thạc sĩ Chính trị học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 - Đang là Nghiên cứu sinh ngành chính trị học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

* Kinh nghiệm giảng dạy: Gần 5 năm

* Lĩnh vực nghiên cứu:Chính trị  hoc, Lịch sử tư tưởng chính trị, Chính trị học Việt Nam, Các tác phẩm ngoài mác-xít về chính trị

* Thành tích:

 - Đề tài: Tham gia 2 đề tài khoa học các cấp                                                     

 - Bài báo, kỷ yếu hội thảo: Công bố 2 bài nghiên cứu khoa học trên các tạp chí và kỷ yếu khoa học quốc gia và quốc tế

 - Giáo trình, sách chuyên khảo: tham gia viết 1 giáo trình

 

ThS. Vương Đoàn Đức


 * Chức vụ:

  - Giảng viên

* Học hàm, học vị:

  - Thạc sĩ Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao

  - Hiện đang là Nghiên cứu sinh Chính sách công tại Đại học Đài Bắc, Đài Loan

* Lĩnh vực nghiên cứu:Lĩnh vực nghiên cứu: Chính trị quốc tế, Chính sách công, Địa chính trị…

* Thành tích:

 - Đề tài: Tham gia 1 đề tài cấp Nhà nước


ThS. Đào Duy Khánh

* Chức vụ:

  - Giảng viên

* Học hàm, học vị:

Thạc sỹ Kinh tế tại Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên ngành Chính sách công

* Lĩnh vực nghiên cứu: Chính sách kinh tế vĩ mô, Kinh tế công cộng, Tài chính công, Chính sách kinh tế…

 

ThS. Trần Thị Yến


* Chức vụ:

  - Giáo vụ khoa

* Học hàm, học vị:

 - Thạc sĩ Chính trị học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

* Kinh nghiệm công tác: Gần 10 năm


VI. Gương sinh viên tiêu biểu


Một số cựu sinh khoa chính trị học đang công tác tại các đơn vị
   
 

Phạm Thị Hoa

CTH-K24

Giảng viên Khoa Chính trị học Học viện Báo chí và Tuyên Truyền.

 

Nguyễn Thị Hồng Minh

CTH-K23

Viện Chính trị học – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 

Phạm Thị Nhuận

CTH-K26

Giảng viên bộ môn Lý luận CT -Đại học Vinh.

 

 

Triệu Thị Thảo

CTPT-K23

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

 

Nguyễn Trọng Phượng

CTPT-K24

Giảng viên Trường Chính trị tỉnh Hà Tĩnh

 

Trần Thị Ngọc Khuyên

CTPT-K28

Viện Khoa học tổ chức, 

Bộ Nội vụ.


 

 

Nguyễn Chí Đức

CTPT-K23

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

 

Vũ Thị Thu Hương

CTPT-K26

Tổng cục V – Bộ Công an.

 

Hứa Huy Hoàng

CSC-K32

Văn phòng Đảng ủy – Học viện Chính trị khu vực 2.

 
 

Lê Thùy Linh

CTPT-K31

Văn phòng Đảng ủy - Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Dương Thị Đoan

CTPT-K26

Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Gia Bình, Bắc Ninh

 

Nông Thị Hương

CTPT-K26

Ban Tổ chức huyện ủy Cao Lộc, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn.

   
 

Trần Việt Phương

CSC-K21

Ban Văn hóa xã hội - Báo Nông thôn ngày nay.

 

Nguyễn Thị Diệu Hằng

CTPT-26

Phóng viên Chính trị - xã hội, Truyền hình Công an Nhân dân (ANTV).

 

An Văn Hảo

CTPT-K30

Phòng thời sự - Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La.
VII. Hoạt động của sinh viên khoa Chính trị học:

Liên chi đoàn Khoa với hơn 400 đoàn viên, bên cạnh việc học tập, Liên chi đoàn Khoa tổ chức rất nhiều các hoạt động ngoại khóa như: thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên, rèn luyện cho sinh viên trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, các Câu lạc bộ chuyên ngành, thanh niên tình nguyện, văn nghệ xung kích, các chương trình thiện nguyện ủng hộ đồng bào khó khăn cả nước… Qua các hoạt động, sinh viên rèn luyện khả năng kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, thích nghi với thực tiễn, hình thành và hoàn thiện tư duy tổ chức, tư duy khoa học, phát triển tri thức và rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng…

Các hoạt động tiêu biểu của Liên chi đoàn khoa Chính trị học


VIII. Công tác phát triển Đảng

Chi bộ khoa Chính trị học luôn luôn xem công tác phát triển Đảng viên trong sinh viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Mục tiêu trong công tác dạy và học của khoa Chính trị học là đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có tri thức chính trị, có lý tưởng cách mạng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bên cạnh đó, Liên chi đoàn khoa Chính trị học luôn tích cực phát hiện và bồi dưỡng các quần chúng ưu tú là sinh viên, có lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có tinh thần cầu tiến, nỗ lực học hỏi, luôn tích cực trong các hoạt động phong trào, có lối sống giản dị, hòa đồng, luôn hoàn thành tốt các công việc được giao, được công nhận là đoàn viên ưu tú, xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc kết nạp nhiều sinh viên vào Ðảng là góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên, tạo nên lực lượng nòng cốt cho công cuộc xây dựng và bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa của đất nước.

Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ khoa Chính trị học

IX. Những danh hiệu khoa được khen tặng

 - Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ vì đã có thành tích trong công tác từ năm học 2010-2011 đến 2012-2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc.

  - Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vì thành tích đạt nhân dịp 15 năm thành lập và phát triển.

  - Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vì thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các năm học: 2000-2001; 2003-2004; 2009-2010; 2011-2012; 2014-2015.

  - Cờ thi đua năm học: 2013-2014; 2015-2016.

  - Từ 1998 đến nay, Khoa thường xuyên nhận giấy khen của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền với các danh hiệu, Đơn vị lao động tiên tiến.

  - Các cán bộ khoa nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 04 bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

  - Tập thể Khoa và cá nhân được Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền tặng giải thưởng vì đạt thành tích cao trong nghiên cứu khoa học:

   + Năm 2000-2001: Khoa đạt hạng nhất, 01 giải nhất cá nhân, 01 giải nhì cá nhân.

   + Năm 2002-2003: Khoa đạt hạng nhì, 01 cá nhân đạt giải nhất.

   + Năm 2004-2005: Khoa đạt hạng ba, 01 cá nhân đạt giải khuyến khích.

   + Năm 2006-2007: Khoa đạt hạng nhì, 01 cá nhân đạt giải nhì, 01 cá nhân đạt giải ba

   + Năm 2014-2015: Giải cá nhân nghiên cứu khoa học.

Thông tin liên hệ:

Khoa Chính trị học - Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Tầng 9 Nhà Hành chính

36 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 844-375 469 63 số máy lẻ 817


Học viện Báo chí & Tuyên truyền